Bộ Đề Thi Tiếng Anh Trình Độ B Có Đáp Án

... A B C D 52 It takes Peter three hours doing this homework every day A B C D 53 How many does it cost khổng lồ send this letter to China? A B C D 54 My father has less days off than Tim’s father A B ... D moreover 58 A Where B When C Why D What 59 A up B khổng lồ C on D in 60 A appear B appearance C disappear D disappearance 61 A when B during C while D within 62 A complete B completeness C completely ... Household bills We must all make a personal decision to lớn work for the future of our planet if we want to lớn ensure a better world (65) our grandchildren 56 A with B without C & D but 57 A and B however...

Bạn đang xem: Bộ đề thi tiếng anh trình độ b có đáp án


*

... Parts A on A take A where A such A lonely A remain 10 A wild B popular B let B directions B by B make B who B like B single B stay B natural C favorite C made C voyages C at C pick C which C as ... Impressed by the _ of the city và by the friendliness of its people A beautiful B beauty C beautifully D beautify trăng tròn The quái vật said that he would fly lớn Ho đưa ra Minh đô thị day A next B the ... Advertising B advertises C advertised D advertisement 15 He tried to walk so as not khổng lồ be late for school A fast B quick C rapid D slowly 16 vày you want _ by the doctor? A khổng lồ examine B to lớn be...
*

... Garden," the woman said a because b for c by d as soon as > a 156 The woman has hurt her back for too long a to bend b by bending c for bending d owing to you bend > b 157 A lot of passengers ... A me b kiểm tra up c telling d fillings > c 32 These engines used being started by hand But now they are started by electricity a used b being c But now d are > b 33 This house is often broken ... D ringing > b 95 The shoes are Peter"s a bus b blouse c both d brown > d 96 Your are new, Hung a shirt b blouse c trousers d hat > c 97 There are boys in our class a no b not c none...
*

... Thành công (thêm giới tự in) - to lớn make good time : nhanh chóng, mau - lớn make oneself pleasant to s.o : thăng hoa chiều chuộng, làm ăn nhập - khổng lồ make out : - khổng lồ make out : thành công, tiến bộ, gồm ... Thành công việc - to lớn be relate to: bao gồm bà với - lớn give advice on: - khổng lồ be apposed to: làm phản đối, cản lại - lớn write with a pen: viết bút - to belong to: thuộc - to succeed in; thành công - to lớn ... Thank s.o for doing s.th : cảm ơn làm điều - to think of : suy nghĩ tới, có chủ kiến - to think of s.o : nghĩ về - to think over : quan tâm đến chắn, xét kỹ - to lớn think up : phát minh, khám phá, tìm - to throw...
*

... - I was a child A during B when C after D until Cau 142 I haven"t got A something B nothing C anything D some things to say Cau 143 We are used khổng lồ living the countryside A at B in C for D.on ... She was a very A healthily B healthiness Trang 21/56 child in the west C health D healthy Cau 165 Here are some books Take the you want A ones B people C person D things Cau 166 Is there ... 55 I"ve already lớn buy something new for my bedroom A deciding B to lớn decide _C_._d_ec_id_ed Trang 7/56 ~ D decide Cau 56 How is the dictionary? -10 centimeters A much B thick C often D far Cau 57...
*

... ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B thời hạn làm 90 phút ENGLISH LANGUAGE thử nghiệm – 90 minutes level B (Intermediate) ... Translate the following sentences into English Anh ta liên tục làm muộn sáng sủa lại đến chế độ tài khóa cỗ Tài thiết yếu thực tạo thành hai phần: ngân sách chi tiêu Chính lấp thuế ... Sentences from following sets of words & phrases (5 câu) I/ work/ this/ company/ 10 years now Stop/ complain/ everything I/ not care/ how much/ he/ earn ...
... WILL - THERE IS A WAY! Ơn Thi giỏi Nghiệp thpt – Đại học tập ( công tác Mới) GV giải đáp :Phạm Quốc Hùng GOOD LUCK lớn YOU ! THERE IS A WILL - THERE IS A WAY! Ơn Thi giỏi Nghiệp trung học phổ thông – Đại học ( ... Would eat something B If I had been hungry, I would have eaten something C If I hadn’t been hungry, I would have eaten something D If I had eaten something, I would have been eaten something 43 opinion ... Be / as / think / as / not A I don’t think as intelligent as Hoa is B Hoa doesn’t think as intelligent as I am C Hoa is as intelligent as I don’t think D Hoa is not as intelligent as I think 44...

Xem thêm: 20+ Cách Làm Đồ Trang Trí - Phòng Cho Căn Nhà Của Bạn Thêm Lung Linh


... (35) of you this would cause you …………… (35) greater misery However, generation after generation of your family leaves this life in the natural …………… (36) I have described, …………… (37) this is what ... The help of other children if he wants it, what this word says, what the answer is to lớn that problem, whether this is a good way of saying or doing this or not If it is a matter of right answers, ... Learn something essential, something they will need lớn get on in the world?” Don’t worry! If it is essential, they will go out into the world and learn it 21 What does the tác giả think is the...
... Sử dụng câu khẳng định - cần sử dụng với danh từ đếm đựơc danh từ không đếm + Many - cần sử dụng câu che định - Đi với danh từ đếm đựơc + Much - cần sử dụng câu che định - Đi với danh từ không đếm Note: Too/ so/ as + many/ ... Xác định + lời mời - dùng với danh từ bỏ đếm đựơc danh từ ko đếm b Any: Một chút, , vài ba - dùng câu bao phủ định câu ngờ vực - sử dụng với danh từ bỏ đếm đựơc danh từ không đếm B EXERCISES Ex Put in a ... Why didn’t I think _ that? 45 Look at this photograph of Ann Who does she remind you _? 46 She left Boston _ Paris when she was 19 47 If something is wrong, why don’t you something _ it?...
... 7: The author uses the phrase “mint condition” to lớn describe A something perfect B something significant C something tolerant D something magical Question 8: All of the following were found on the ... Movie, don’t you think? A I don’t think we should see the movie B You don’t think we should see the movie, you? C You và I are not in agreement about the review of the movie D I think we should ... Take an entrance exam this year A Perhaps we don"t have khổng lồ take an entrance exam this year B We must take an entrance exam this year C We mightn"t take an entrance exam this year D It is very...
... liệu kí từ bỏ Tin học tập van phong” ; tại ô B2 gõ vào công thức = LOWER(A2) dấn kết : - TIN HỌC VAN PHONG - Tin học van phong - tin học van phong - Tin học tập Van Phong các kiểu liệu thường dùng Excel ... Dấn văn - tất chức 55 Để theo dõi và quan sát thông tin văn gửi ứng dụng “chuyển, dìm văn bản” ta lựa chọn mục nào? - theo dõi thông tin văn - quan sát và theo dõi văn - cách xử trí văn - đưa văn 56 mong đăng nhập vào phần ... Hình : tờ giấy trắng, đĩa vi tính, đồ vật in, , call là: a) Thanh công gắng định dạng b) Thanh công cụ chuẩn c) Thanh công chũm vẽ d) Thanh công thay bảng con đường viền 37) vào soạn thảo Word, để chèn tiêu...
... Pronouns và determiners các chủ đề dùng cho môn thi nói (Topics for speaking test) Tài liệu hớng dẫn ôn thi công chức Nội dung chi tiết Chơng 1: những thời giờ Anh ( Tenses in English) những thời (Present ... Steel ( ko đếm đợc) 13 Tài liệu hớng dẫn ôn thi công chức Danh trường đoản cú đếm đợc danh từ thêm số trường đoản cú vào trớc Ví dụ: cars hours, 100 dollars * Quy tắc biến hóa danh từ số sang số nhiều: Chỉ gồm danh từ bỏ ... ARTICLE) giờ đồng hồ Anh bao gồm loại quán từ đợc cần sử dụng với danh trường đoản cú : - tiệm từ ko xác định: a/ an - cửa hàng từ xác minh : the * quán từ ko xác định: (a/an) 14 Tài liệu hớng dẫn ôn thi công chức Chỉ dùng...
... B C C A D B B B A B C B D B C C D D B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 A C D D C C B D D A A D D B B C C ... B C D D B B D D D A C B B C A C A A B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 D B C C A C B B B C B A C C A D B ... A D D A B D B A C D C D B A B D A B B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 A C B D A B B A D B D C A D A B C...
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề bài liệu bắt đầu đăng cầm tắt văn phiên bản trong lòng mẹ chiến đấu với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong đợt nghỉ lễ tết điểm sáng chung và vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài xích văn từ bỏ sự lớp 10 giải bài bác tập trang bị lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập thứ lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ đề nghị giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve bé trau bài bác ca ngắn đi trên bến bãi cát sự trở nên tân tiến của tự vựng tiếp sau ôn tập văn học trung đại vn lớp 11 bài tập xác suất thống kê có giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngốc van lop 8