Cách Làm Sơ Đồ Tư Duy Bằng Tay

Làm núm nào để chúng ta cũng có thể kết nối những ý tưởng, thể hiện các mối quan hệ nam nữ giữa các phần cùng với nhau, và mở rộng các ý tưởng?

Các sơ đồ tứ duy.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

SỬ DỤNG MẪU SƠ ĐỒ TƯ DUY NÀY

Tạo một sơ đồ tứ duy tương xứng với bạn

Những mẹo này là điểm ban đầu để tạo nên một sơ đồ tứ duy.

Cuối cùng, những lựa chọn kiến tạo mà các bạn chọn nên phụ thuộc vào vào thông tin bạn có nhu cầu hình dung và mục tiêu của sơ đồ tư duy của bạn.

Điều đặc trưng nhất là, hãy suy nghĩ về khán giả của khách hàng khi tạo thành sơ đồ bốn duy:

Họ cần tin tức gì nhằm hiểu sơ đồ bốn duy của bạn?Nó nên phải chi tiết đến mức nào?Bạn có thể làm gì để sơ đồ bốn duy của người sử dụng hấp dẫn hơn?