Cách Xem Thiên Văn Của Gia Cát Lượng

Khổng Minh coi Thiên văn, đoán biết trên sông ngôi trường Giang sẽ sở hữu sương mù dày đặc

Trong tòa tháp Tam Quốc diễn nghĩa của La tiệm Trung, ắt hẳn họ hãy còn nhớ mưu chước ‘Thuyền cỏ mượn tên’ của Gia cat Lượng. Trong trận chiến Xích Bích, để ngăn chặn lại quân Tào hùng mạnh, Gia mèo Lượng cần sử dụng tài hùng biện nhằm thương thuyết Ngô – Thục liên minh. Khi ấy Tào toá đích thân rước tám mươi vạn quân tiến đánh Đông Ngô. Quân Ngô vừa mỏng dính vừa yếu, lại thiếu thốn đủ đường quân hành lý cho binh sĩ. Đại đô đốc thuỷ quân Đông Ngô khi đó là Chu Du. Ông ta vốn là người dân có tâm địa nhỏ hòi, biết Khổng Minh có tài trí cao hơn mình, cần đem lòng đố kỵ mong muốn mượn việc quân nhằm dồn Khổng Minh vào nơi chết, một là để chiếm phần vị trí số 1 trong thiên hạ, nhị là trừ hậu họa cho Đông Ngô.

Chu Du mong muốn mượn mũi thương hiệu của Tào cởi để ngay cạnh hại Khổng Minh, buộc phải đã giao đến Khổng Minh kỳ hạn mười ngày phải hoàn thành mười vạn mũi tên. Việc này, xem ra còn cực nhọc hơn thăng thiên vậy! tuy nhiên Khổng Minh lại dám cam đoan ‘Quân lệnh trạng’, cung cấp đủ mười vạn tiễn vỏn vẹn trong bố ngày. Ngao du cho trọng điểm phúc của chính mình là Lỗ Túc ngày đêm thăm dò đụng tĩnh của Khổng Minh, nhưng không thấy có đụng tĩnh gì. Ai nấy các thấy băn khoăn lo lắng cho sự an nguy của Khổng Minh, duy chỉ có Công Cẩn là mừng thầm. Ông ta nghĩ rằng phen này thì Khổng Minh gồm mọc thêm cánh cũng không thoát được tội…

Mọi tín đồ đều không hay biết rằng, Khổng Minh đã ngấm ngầm cho những người chuẩn bị sẵn mười hai loại thuyền nhỏ, bên trên thuyền chở đầy cỏ được kết thành những hình nộm. Đến ngày máy ba, trời vừa rạng sáng sủa thì bỗng nhiên trên mặt sông nổi lên sương mù dày đặc. Bấy giờ đồng hồ Gia mèo Lượng new cho quân quân nhân xuôi thuyền thẳng tiến về phía thủy trại quân Tào, vừa chèo thuyền, vừa trống rong cờ mở reo hò ồn ã như thể sẽ tiến đánh trại Tào nhằm nghi binh. Bởi vì sương mù dày đặc, phải quân Tào chỉ nhận thấy thấp thoáng khoảng hơn chục thuyền chiến của Đông Ngô đang tiến lại ngay gần thủy trại.

Trong thời điểm nguy nan, Tào Tháo đến quân phóng loàn tiễn túi bụi về phía quân địch. Hầu hết mũi tên phóng mang đến cắm chen chúc lên hồ hết hình nộp cỏ. Cho tới khi trời tang tảng sáng, sương mù cũng đã tan, Khổng Minh mới cho thu binh về doanh trại. Đắc chiến thắng trở về, quân quân nhân vừa chèo thuyền vừa reo hò: “Cảm ơn Tào thừa tướng cung cấp tên! Cảm ơn Tào quá tướng cấp tên!”. Tào Tháo từ bây giờ còn chưa biết nguồn cơn song có ân hận thì cũng đã muộn. Việc này khiến cho Chu Du cùng bá quan tiền văn võ Đông Ngô không khỏi khiếp ngạc. Hơn mười vạn tiễn được cấp cho đủ. Lúc này Gia cat Lượng bắt đầu tiết lộ, ông quan cạnh bên thiên văn đoán hiểu rằng một cách đúng chuẩn rằng vào ngày hôm kia trên sông sẽ sở hữu sương mù nổi lên. Vì vậy ông mới dám đem tính mạng con người ra tiến công cuộc cùng với Công Cẩn. Chu đô đốc chỉ còn biết ngậm ngùi, nuốt ức vào lòng mà thực không cam tâm.Bạn sẽ xem: biện pháp xem thiên văn của gia mèo lượng


*

Thuyền cỏ mượn thương hiệu (bức họa của Jinxie Zhong).

Bạn đang xem: Cách xem thiên văn của gia cát lượng

Khổng Minh làm phép mượn gió Đông, ngao du tật đố hận ôm lòng

Lại nói đến Lưu Huyền Đức, lúc biết tin tám mươi vạn quân Tào đang sẵn sàng tiến đánh, giữ Bị nóng vội xuôi loại Trường Giang thân chinh mang lại Đông Ngô hối hận thúc chu du cùng vừa lòng sức phòng cự. Về phần mình, ngao du đã tiếp tục bày mưu tính kế lừa Tào Tháo. Thuở đầu Chu Công Cẩn ‘tương kế tựu kế’, khiến cho Tào toá trúng mẹo phản nghịch gián, xử trảm nhì viên tướng tá thủy binh thành thạo nhất. Tiếp đó lại nhờ lão tướng mạo Hoàng chiếc chịu đòn khổ nhục dụng ‘mật kế’, không nên Hám Trạch dưng thư trá hàng, thêm Bàng Thống khôn khéo hiến kế ‘Liên hoàn’ lừa Tào A Man cần sử dụng dây xích fe cột các thuyền chiến nhỏ lại với nhau thích hợp thành một khối, nhằm tiện bề mang lại Chu đô đốc sử dụng hỏa công.

Chu Du nghe chấm dứt vỡ lẽ, thì ra Khổng Minh sớm đang biết hết phần đông dự liệu của mình. Chu du thầm nghĩ: “Gia mèo Lượng quả là Thần cơ diệu toán!”. Chu đô đốc khẩn khoản xin quân sư Khổng Minh bày mang lại kế sách phá Tào Tháo. Khổng Minh tươi cười, nói với chu du rằng: “Lượng tuy bất tài, cơ mà may mắn gặp mặt được cao nhân truyền cho phép thuật rất có thể gọi được gió, hô được mưa… Đô đốc bắt buộc gió đông nam, thì phải khởi tạo ‘Thất tinh đàn’ bên trên núi phái mạnh Bình. Tôi xin cần sử dụng phép mượn gió đông cha ngày ba đêm để đô đốc dụng binh, ngài suy nghĩ sao?”

Chu du nghe thấy vậy, không giống nào phá mây mù thấy trời cao, nói: “Đừng nói là bố ngày cha đêm, có một đêm gió đông nam mạnh, thì đại sự ắt thành công”.

Chu Du tức tốc sai người tuân theo lời dặn của Gia cat Lượng, lập ‘Thất Tinh Đàn’ trên đỉnh núi nam Bình, một mặt chuẩn bị con thuyền sẵn sàng tấn công thủy trại quân Tào. Tuy nhiên cũng không quên bày mưu tính kế cùng với Tử Kính hại Khổng Minh. Đêm hôm ấy, chu du ngồi chờ trong trướng đi di chuyển lại, ngồi đứng không yên, nghi nghi, hoặc hoặc trù trừ Khổng Minh tất cả thực sự ước được gió đông nam tuyệt không.

Đến khoảng chừng canh bố giờ Tý, quả nhiên gồm gió đông nam giới nổi lên ầm ầm. Chu Du chỉ thị cho cha quân cần sử dụng hỏa công đốt trại Tào. Chỉ trong nháy đôi mắt đã làm cho thuyền chiến quân Tào trở thành một biển cả lửa giữa cửa ngõ khẩu Tam Giang. Quân Tào hoảng loạn, kêu khóc dẫm sút lên nhau để chạy bay thân vào lửa đỏ rực trời, giờ đồng hồ reo dậy đất… Liên quân lưu lại – Tôn trong ứng ngoài hợp với tướng Ngô là Hoàng Cái, đánh mang đến Tào dỡ tan tành không thể mảnh sát để che thân. Trận đánh Xích Bích để cho Tào Tháo thất bại thảm hại, cõi trần từ đây được chia làm ba. Vậy ‘chân vạc’ về cơ bạn dạng đã hình thành. 

Lại nói về Lưu Bị đóng quân sinh sống Hạ Khẩu, theo lời khuyên của quân sư Gia Cát: thấy lúc gió đông phái nam nổi lên thì cho Triệu Tử Long lái một dòng thuyền nhỏ dại đến phía núi nam bằng đón quân sư cù trở về.

Mới hay Gia mèo Lượng quả là ‘Thần cơ diệu toán’! Khổng Minh vẫn biết một cách minh xác vào trong ngày đó sẽ sở hữu được gió đông phái mạnh nổi lên từ trước khi sang Đông Ngô. Lập đàn tế trời hẳn chưa hẳn là để giải cứu cho du lãm mà là nhằm cứu chính mình ra khỏi sự ám hại của Công Cẩn. Ngọa Long tiên sinh không những biết được ý Trời, mà còn thấy rõ cả lòng tín đồ vậy!


*

Gia cát Lượng quan ngay cạnh Thiên văn, biết du lãm qua đời

Sau cuộc chiến Xích Bích, Chu Du nhiều lần dụng mưu không qua mắt được Khổng Minh lại còn bị ông ta trêu ngươi lộn cả ruột gan, thổ máu ngửa mặt lên chầu trời mà than rằng: “Trời đã xuất hiện Du, sao còn ra đời Lượng!?”. Nói đoạn ngất xỉu đi, khuất ở tuổi 36…

Chính chính vì thế nhiều người cho rằng Chu Du bị Gia cát Lượng dùng kế châm chọc, uất khí mà lại chết. Đó là một nhận định hết sức sai lầm, nếu số phận của ngao du chưa không còn thì liệu Khổng Minh tất cả khiêu khích được anh ta tức bị tiêu diệt không? Kỳ thực Khổng Minh ở tởm Châu, đêm xem thiên văn thấy một ngôi sao tướng tinh rơi xuống, mà lại nói rằng:“Chu Du bị tiêu diệt rồi!”.

Khi trời sáng, giữ Huyền Đức cho người đi trinh thám thì quả nhiên là vậy. Huyền Đức bèn hỏi Khổng Minh: “Chu Du chết rồi, mặt ấy bây giờ ra sao?”.

Khổng Minh đáp: “Người thế Chu Du thống lĩnh binh quyền chắc hẳn rằng Lỗ Túc. Tôi xem thiên văn thấy tướng tá tinh tụ ở phương Đông. Vậy, Lượng xin đi Giang nam một chuyến, mượn cớ viếng tang nhằm tìm hiền hậu sĩ về giúp chúa công”. (Trích Tam Quốc diễn nghĩa)

Gia cat Lượng thấy được thiên thạch rơi xuống vùng dưới Tây, biết mệnh Bàng Thống đang hết. Đêm xem thiên văn, biết việc quân bất thành

Ngọa Long tiên sinh biết rõ kết cục của Bàng Sỹ Nguyên, hiềm nỗi cảm thấy không được lực xoay đưa mệnh trời!

Chuyện kể rằng: lúc Gia mèo Lượng ở ghê Châu tối mở tiệc mừng tết ‘Thất tịch’ (ngày 7 tháng 7 âm lịch). Mọi người đều vui vẻ mang lại dạ tiệc, nhân tiện bàn câu hỏi nhập Xuyên. Bất chợt nhiên, thấy bao gồm một ngôi sao phía chính Tây rớt xuống, to như chiếc đấu, lan ánh hào quang đãng sáng rực. Khổng Minh thất kinh, buông chén rượu rơi xuống đất, vừa ôm mặt khóc òa: “Than ôi! gian khổ thay!”. Bá quan lại hốt hoảng, hỏi nguyên do vì sao? Khổng Minh nói:“Ta vẫn toán một quẻ Thái Ất, năm nay là năm Quý Tỵ; sao Thiên Cang nằm ở vị trí Phía Tây, điều này rất bất lợi cho quân sư. Lại xem thiên văn thấy sao Thiên Cẩu phạm vào quân ta, sao Thái Bạch rơi vào tình thế Lạc Thành, buộc phải đã biên thư dặn dò chúa công phải cảnh giác đề phòng. Ai ngờ đêm ni lại thấy được có ngôi sao lớn từ châu âu rớt xuống. Vậy là mệnh của Bàng Sĩ Nguyên không chấm dứt rồi!”. (Trích Tam Quốc diễn nghĩa, hồi sản phẩm công nghệ 63: “Gia cat Lượng nhức lòng khóc Bàng Thống / Trương Dực Đức vì chưng nghĩa tha Nghiêm Nhan”).

Tư Mã Ý biết trước thời hạn tận số của Khổng Minh, Gia cát Lượng nói: ‘Ta bị tiêu diệt cũng là ý trời!’

Một đêm, Gia mèo Lượng sai tín đồ dìu ra cửa ngõ Bắc coi sao Bắc Đẩu. Ông trỏ lên một ngôi sao sáng và nói: “Đó là ngôi sao chiếu mệnh của ta”. Ngôi sao sáng trông khôn cùng u ám, ánh sáng chỉ mù mờ như sắp tới rụng xuống. Khổng Minh sử dụng một thanh tìm chỉ lên nó, miệng lầm rầm niệm chú. Sau khoản thời gian niệm chú xong liền sai tín đồ lập tức con quay về, vừa vào trong trướng liền bất tỉnh nhân sự.

Xem thêm: Cách Bẫy Rắn Hổ Mang - Cách Để Bẫy Rắn: 14 Bước (Kèm Ảnh)

Lại nói tới Tư Mã Ý, một đêm xem thiên văn thấy một ngôi sao 5 cánh lớn màu sắc đỏ, lan ánh hào quang màu sắc đỏ, những tia sáng phạt ra lấp lánh lung linh có góc nhọn hình tam giác, di chuyển từ phía Đông Bắc sang phía tây Nam, rồi lâm vào hoàn cảnh doanh trại quân Thục, cất cánh lên rớt xuống bố lần, tàng ẩn dư âm. Bốn Mã Ý mừng thầm, nói với Hạ Hầu Bá rằng: “Ta xem thiên văn, thấy tướng tinh thay đổi ngôi Khổng Minh chắc chắn là đang lâm bệnh, không còn sống được bao thọ nữa”. (Trích Tam Quốc diễn nghĩa).

Kỳ thực Khổng Minh sớm đang biết trước được số mệnh của chính bản thân mình không còn được bao lâu, bắt buộc đã gắng rất là phò tá đơn vị Hán. Trong sách “Mã chi phí khóa” ông viết: “Vô lực hồi thiên, cúc cung tận tụy” (không thể xoay đưa được mệnh trời, chỉ từ biết một lòng tận tụy). Đây cũng đó là cuộc đời và căn số của Khổng Minh đã làm được an bài. Từ khi Ngọa Long còn ẩn bản thân trong lều cỏ thì sớm đang biết thiên hạ sẽ chia tía thành “thế chân vạc”. Tiên sinh sớm cũng đã biết rằng, bản thân ắt ước được minh chúa chấm dứt chẳng chạm mặt thời. Vậy vày sao ông vẫn nhấn lời xuống núi phò trợ lưu giữ Bị? có lẽ phần vì cảm kích thịnh tình của lưu Huyền Đức ba lần mang đến lều tranh ước hiền sĩ, phần vì chưng định mệnh đang an bài. Đó cũng là hành sự thuận theo ý Trời vậy!

Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tổng hợp.

Không chỉ vậy, vào Tam Quốc diễn nghĩa còn nói rằng, thông qua xem thiên văn, Gia cát Lượng còn biết được Lưu Biểu sắp đến lìa đời, cùng Quan Vân Trường gặp gỡ nạn ở tởm Châu.Cổ nhân tín Thần, bởi vì họ biết rằng sinh mệnh con người vốn xuất hiện từ bên trên thiên thượng. Vốn sinh mệnh ban đầu đều là Thần Tiên, vì phạm cần Thiên lý cơ mà đạo xuống nhân gian, chịu tội khổ trả lại nợ nghiệp rồi mới hoàn toàn có thể quay trở về. Mọi cõi hồng trần kẻ tranh bạn đoạt, người phú quý kẻ nghèo đói đều là vào bể khổ. Tất cả chỉ như một màn kịch lớn, và mỗi một tín đồ đang sắm số đông vai diễn không giống nhau mà thôi!

Lê dân coi thiên văn đoán biết hoàng đế vi hành, Chu Nguyên Chương nghe thấy thất kinh cấp vã hồi cung

Chuyện nhắc rằng, một đêm nọ, Chu Nguyên Chương đi thoát ra khỏi cung cùng nghỉ trọ qua đêm ở nhà một hay dân. Hiềm nỗi bên này cũng thật thuộc đinh, nghèo mang lại nỗi không tồn tại lấy một cái gối cho khách ngủ. Chu Nguyên Chương tra cứu mãi tầm thường quanh ko thấy tất cả vật dụng gì có thể dùng có tác dụng gối đầu được, cùng bất đắc dĩ vua bèn lấy tạm mẫu đấu đong gạo có tác dụng gối. Nhưng lại vừa nằm xuống, ông ngay thức thì nghe thấy gồm một đám người tụ tập rượu chè, buôn dưa lê xôn xao đủ các thứ chuyện núi mây bể mù. Vua lấy làm cho thú vị, hiếu kỳ lắng nghe xem bọn họ buôn phần nhiều chuyện gì?

Nghe qua dăm ba mẩu truyện trên trời, bên dưới biển, rồi bao gồm một tên tiểu tiện tiện về vừa hớt ha hớt hải mà lại rằng: “Sợ quá, sợ quá các bác ạ! Đêm nay thiên tử vi phong thủy hành, bằng hữu ta nói năng yêu cầu phải cẩn trọng kẻo vạ tự miệng mà ra!”.

Mọi fan nghe xong, bèn hỏi: “Làm sao cơ mà anh biết được?”.

Anh ta nói: “Mọi người chắc đã có lần nghe qua câu: “Huỳnh hoặc nhập nam giới đẩu, thiên tử hạ năng lượng điện tẩu” rồi chứ! (sao Huỳnh Hoặc vào khu vực sao nam Đẩu thì thiên tử ắt đi thoát khỏi cung điện)

Nghe thấy vậy Chu Nguyên Chương không khỏi khiếp ngạc, bất ngờ rằng ngay địa điểm thôn dã lại sở hữu cao nhân sống ẩn. Vua bỗng dưng thấy lo sợ, bèn nhanh lẹ dựng mẫu đấu lên. Dịp này, ông lại nghe thấy người kia phán:“Li đẩu khẩu thượng viễn, tức đương quy vị dã” (cách miệng đấu còn xa, mau lẹ trở về vị trí cũ). Ý tứ rằng, nhà vua sẽ chớp nhoáng lên con ngữa hồi cung.

Vua nghe thấy nạm càng thêm phần gớm hãi, tức tốc hồi giá… Đến ngày hôm sau, vua cho mời lưu giữ Bá Ôn vào triều nghị luận vấn đề đã nghe thấy lúc vi hành. Giữ Bá Ôn nói: “Thần coi thiên văn cũng thấy có hiện tượng y như vậy, đông đảo là phụ thuộc những hiện tượng lạ như vậy, mà biết được vụ việc sẽ xảy ra”.

Chu Nguyên Chương từ bây giờ mới tan vỡ lẽ, đều tưởng bấy lâu mình hành sự cẩn mật, Thần ko biết, quỷ không hay, ngờ đâu lại có tương đối nhiều người trải qua xem thiên văn mà thông liền mọi việc. Giả dụ vậy thì bài toán quân cơ không thể nào giữ được! Chu Nguyên Chương thấy rất lúng túng về vấn đề đó. Vua bèn hạ chiếu chỉ bách tính, lê dân không một ai được học tập xem toán quái, thiên văn…

***

Đối với người nước trung hoa xưa mà lại nói, thì coi thiên văn rất được xem như trọng. Bạn xưa hay nói “Thiên nhân đúng theo nhất” xuất xắc “Thiên thời – địa lợi – nhân hòa”. Đạo gia cũng cho rằng “thân thể người là một trong những tiểu vũ trụ”. Vậy nhất thiết giữa trời, khu đất và người có những mối tương tác mật thiết với nhau. Trải sang một tiến trình lịch sử dân tộc lâu dài, tởm qua các thời đại, cao nhân xưa đã thành bạn thiên cổ, có rất nhiều điều đã biết thành thất truyền, có nhiều điều còn được giữ giàng trong dân gian, hoặc tiềm ẩn trong số sách cổ. Ngày nay, không hề ít cuốn sách kín đáo đã được giải mã. Ví như cuốn sách Mã chi phí Khóa của Gia cát Lượng, Thôi Bối Đồ của Lý Thuần Phong cùng Viên Thiên Cang, Thiêu Bính Ca của giữ Bá Ôn… gần như là hiệu quả của việc quan gần cạnh thiên văn mà hiểu rằng hết thảy mọi sự việc lớn nhỏ dại một phương pháp minh xác. Coi thiên văn, lớn rất có thể biết được biến đổi của thiên tượng, sự thay đổi của các triều đại, nhỏ có thể hiểu rằng vận mệnh của một đời người…

Vậy cũng nói, sống nghỉ ngơi đời trên phải thuận theo ý trời, dưới nên hợp với lòng người, trước yêu cầu hành thiện tích đức, sau bắt đầu được hưởng trọn phúc báo vậy!