Cô Đơn Tiếng Anh Là Gì ? Cô Đơn Trong Tiếng Anh Là Gì

The trouble is not really in being alone, it's being lonely. One can be lonely in the midst of a crowd, don't you think?Vấn đề không thực thụ là cô độc, mà là cô đơn. Một người có thể cô đối kháng giữa đám đông, chưa phải sao?

Christine Feehan

Being alone is scary, but not as scary as feeling alone in a relationship.Bạn vẫn xem: đơn độc tiếng anh là gì

Cô độc thì đáng sợ đấy, mà lại không khiếp sợ bằng vấn đề cảm thấy cô đơn trong một côn trùng quan hệ.

Bạn đang xem: Cô Đơn Tiếng Anh Là Gì ? Cô Đơn Trong Tiếng Anh Là Gì

Amelia Earhart

It is hard going to the doorcut so small in the wall wherethe vision which echoes lonelinessbrings a scent of wild flowers in the wood.Thật khó mà đóng góp cửacánh cửa nhỏ tuổi bé trên tườngnơi cảnh đồ vẳng lại nỗi cô đơnmang mang lại mùi hoa rừng dại

Robert Creeley

Skillful listening is the best remedy for loneliness, loquaciousness, & laryngitis.Kỹ năng lắng nghe là phương thuốc tốt nhất cho sự cô đơn, tính nói điêu và bệnh viêm thanh quản.

William Arthur Ward

Somewhere there's someone who dreams of your smile, somewhere there's someone who finds your presence worthwhile, so when you are lonely, sad and blue, remember there is someone, somewhere thinking of you.Ở đâu đó có người đang mơ về thú vui của bạn, nơi đâu đó có tín đồ cảm thấy sự xuất hiện của chúng ta là xứng đáng giá, bởi vì vậy khi bạn đang cô đơn, bi hùng rầu cùng ủ rũ, hãy ghi nhớ ràng gồm ai đó, ở đâu đó đã nghĩ về bạn.


*

Loneliness will sit over our roofs with brooding wings.Nỗi cô đơn ngồi bên trên mái nhà chúng ta với song cánh ủ ê.

Bram Stoker

The weight of the world is love. Under the burden of solitude, under the burden of dissatisfactionSức nặng của trái đất là tình yêu. Bên dưới gánh nặng của sự cô độc, dưới gánh nặng của việc bất mãn..

Allen Ginsberg

When thinking about companions gone, we feel ourselves doubly alone.Khi nghĩ về về những người bạn sát cánh đồng hành đã tránh ta, chúng ta cảm thấy cô đơn gấp đôi.

Walter Scott

I'm standing on the moon, with nothing left to do, with a lonely view of heaven, but I'd rather be with you.

Xem thêm:

Anh đứng cùng bề mặt trăng, chẳng còn điều gì khác để làm, chú ý thiên con đường cô độc, cơ mà anh thà ở mặt em.

Nothing makes us so lonely as our secrets.Không gì làm chúng ta cô đối kháng hơn những bí mật của mình.

Paul Tournier

Embrace your solitude & love it. Endure the pain it causes, & try lớn sing out with it. For those near khổng lồ you are distant...Hãy bao bọc lấy nỗi cô đơn và yêu dấu nó. Hãy chịu đựng đựng nỗi nhức nó đem đến và gắng hát vang cùng với nó. Vì những người gần bạn cũng xa xôi...

Rainer Maria Rilke


*

We are unutterably alone essentially, especially in the things most intimate và most important.Về cơ bản, chúng ta cô đơn không thể diễn đạt được, đặc biệt quan trọng trong đều điều thân cận nhất và đặc biệt quan trọng nhất.

Rainer Maria Rilke

The point of marriage is not lớn create a quick commonality by tearing down all boundaries; on the contrary, a good marriage is one in which each partner appoints the other to lớn be the guardian of his solitude, & thus they show each other the greatest possible trust. A merging of two people is an impossibility, and where it seems lớn exist, it is a hemming-in, a mutual consent that robs one tiệc nhỏ or both parties of their fullest freedom & development. But once the realization is accepted that even between the closest people infinite distances exist, a marvelous living side-by-side can grow up for them, if they succeed in loving the expanse between them, which gives them the possibility of always seeing each other as a whole & before an immense sky.Rainer Maria RilkeMục tiêu của hôn nhân không phải để tạo sự tương đồng cấp tốc chóng bằng phương pháp xé bỏ mọi biên giới; ngược lại, một cuộc hôn nhân giỏi là khi mọi cá nhân để đối phương bảo đảm cho sự cô độc của mình, và bởi vậy họ lẫn nhau sự tin cẩn mãnh liệt nhất. Sự hợp tuyệt nhất hai người là không thể, cùng khi nó bên cạnh đó tồn tại, nó là sự việc đồng thuận bủa vây cướp đi tự do và sự vạc triển đầy đủ nhất của một hoặc cả nhị người. Tuy thế một khi họ nhận thấy rằng thậm chí một trong những người gẫn gũi nhất cũng có khoảng bí quyết vô hạn, cuộc sống đời thường kỳ diệu cùng mọi người trong nhà sẽ nảy nở, nếu họ yêu được khoảng cách giữa cả hai vị nó cho họ khả năng rất có thể luôn thấy nhau đầy đủ trên nền trời bát ngát.

I live in that solitude which is painful in youth, but delicious in the years of maturity.Tôi sống với việc cô đơn cực khổ trong tuổi trẻ nhưng lại lại ngọt ngào một trong những năm mon trưởng thành.

Albert Einstein

We are all so much together, but we are all dying of loneliness.Tất cả chúng ta đều làm được rất nhiều điều cùng nhau, nhưng bọn họ đều bị tiêu diệt trong cô độc.