ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ HỌC PHÍ

Thông tin tuyển sinh xin reviews tới các bạn đọc học phí Đại học Tây Đô 2019 – 2020. Tài liệu được tổng hợp cụ thể và bao gồm xác. Mời chúng ta học sinh cùng thầy cô thuộc tham khảo.

Bạn đang xem: Đại học tây đô học phí

*
*

Giải đáp mức học phí Đại học Tây Đô 2019-2020

1. Tiền học phí Đại học tập Tây Đô 2019 – 2020

TT

Ngành học tập Đại học

Số tín chỉ những môn học HK1(2019-2020)

Số tiền tiền học phí theo môn học HK1

(2019-2020)

(đồng)

Học tổn phí môn điều kiện(01TC-GDTC)(đồng)

Tổng mức thu ngân sách học phí HK1(2019-2020)(đồng)

(A)

(B)

(C)=(A)+(B)

1

Dược học

14

16.170.000

275.000

16.445.000

2

Điều dưỡng

15

9.075.000

275.000

9.350.000

3

Kế toán

16

6.512.000

275.000

6.787.000

4

Tài chủ yếu – Ngân hàng

16

6.512.000

275.000

6.787.000

5

Quản trị gớm doanh

18

7.326.000

275.000

7.601.000

6

Quản trị DV du lịch và Lữ hành

18

7.326.000

275.000

7.601.000

7

Công nghệ thông tin

16

6.512.000

275.000

6.787.000

8

Công nghệ kỹ thuật công trình XD

17

6.919.000

275.000

7.194.000

9

Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện tử

16

6.512.000

275.000

6.787.000

10

Luật gớm tế

17

6.919.000

275.000

7.194.000

11

Ngôn ngữ Anh

16

6.512.000

275.000

6.787.000

12

Việt Nam học (CN Du lịch)

17

6.919.000

275.000

7.194.000

13

Du lịch

17

6.919.000

275.000

7.194.000

14

Văn học

16

6.512.000

275.000

6.787.000

15

Thú y

17

8.041.000

275.000

8.316.000

16

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

17

6.919.000

275.000

7.194.000

17

Công nghệ thực phẩm

17

7.854.000

275.000

8.129.000

18

Quản lý đất đai

17

6.919.000

275.000

7.194.000

19

Nuôi trồng thủy sản

17

6.919.000

275.000

7.194.000

20

Marketing

18

7.326.000

275.000

7.601.000

21

Kinh doanh quốc tế

18

7.326.000

275.000

7.601.000

22

Quản trị khách hàng sạn

18

7.326.000

275.000

7.601.000

23

Chăn nuôi

17

8.041.000

275.000

8.316.000

2. Ngân sách học phí Đại học tập Tây Đô 2016-2017

Học tổn phí Đại học Tây Đô năm 2016 – 2017 bậc Đại học bao gồm quy

– Ngành Đại học giáo dục đào tạo sức khỏe: 550.000 đồng – 1.050.000 đồng/tín chỉ.

– Các ngành khác sẽ sở hữu mức thu học phí: 350.000 đồng – 400.000 đồng/tín chỉ.

Xem thêm: 2 Bước Quy Đồng Mẫu Số Lớp 4 Trang 116, Bài 1,2, Giải Toán Lớp 4 Trang 116, Bài 1,2

Học giá thành Đại học Tây Đô 2016 – 2017 bậc cđ chính quy:

– Ngành cao đẳng Giáo dục sức khỏe: 460.000 đồng – 660.000 đồng/tín chỉ.

– Các ngành khác sẽ sở hữu được mức thu học phí: 280.000 đồng – 300.000 đồng/tín chỉ.

Học tầm giá Đại học Tây Đô 2016 – 2017 đối với các môn giáo dục đào tạo Quốc phòng, giáo dục đào tạo thể chất: 220.000 đồng – 250.000 đồng/tín chỉ.