Đề thi giáo dục công dân thpt quốc gia 2020

Bộ đề thi giỏi nghiệp THPT đất nước môn giáo dục đào tạo công dân đã bao tất cả 24 mã đề thi, trường đoản cú 301 mang đến 324. Chính vì vậy, để giúp đỡ cho các bạn học sinh hoàn toàn có thể dễ dàng dà rà soát lại đáp án bài xích thi và xem tôi đã đúng được bao nhiêu câu, thì bây giờ hcdnn.com ra mắt bài viết Đáp án đề thi THPT non sông 2022 môn GDCD, xin mời chúng ta cùng tham khảo.


Bạn đang xem: Đề thi giáo dục công dân thpt quốc gia 2020

Đáp án GDCD THPT tổ quốc 2022 của bộ GD&ĐT

Đáp án môn GDCD thi THPT đất nước 2022

Đáp án môn giáo dục và đào tạo công dân - Mã đề 301

81.D82.A83.D84.B85.C86.A87.C88.C89.D90.A
91.B92.D93.D94.A95.B96.B97.B98.C99.A100.A
101.C102.D103.A104.A105.C106.B107.D108.D109.B110.C
111.B112.C113.D114.C115.A116.D117.D118.B119.B120.C

Đáp án môn giáo dục và đào tạo công dân - Mã đề 302

81.C82.C83.A84.A85.B86.D87.A88.D89.D90.C
91.A92.C93.C94.A95.D96.B97.B98.D99.D100.C
101.C102.D103.B104.D105.A106.A107.B108.C109.C110.B
111.C112.A113.D114.D115.C116.C117.A118.B119.D120.B

Đáp án môn giáo dục đào tạo công dân - Mã đề 303

81. B82. A83. D84. B85. A86. D87. D88. D89. A90. A
91. C92. B93. D94. D95. D96. C97. B98. D99. D100. B
101. C102. C103. C104. D105. B106. B107. B108. C109. C110. C
111. D112. C113. D114. B115. C116. C117. C118. C119. B120. B

Đáp án môn giáo dục đào tạo công dân - Mã đề 304

81.D82.A83.A84.B85.C86.C87.C88.D89.A90.D
91.D92.C93.A94.A95.B96.A97.C98.D99.B100.A
101.C102.B103.D104.C105.B106.A107.B108.A109.C110.D
111.B112.C113.B114.C115.B116.A117.B118.A119.D120.A

Đáp án môn giáo dục và đào tạo công dân - Mã đề 305

81.B82.D83.B84.D85.C86.D87.C88.A89.B90.C
91.C92.D93.C94. A95. C96.A97.C98.C99.A100.D
101.D102.A103.A104.A105.D106.A107.D108.C109. C110.B
111.D112.A113.A114.C115.A116.C117.A118.D119.A120.B

Đáp án môn giáo dục công dân - Mã đề 306

81.A82.C83.C84.B85.D86.D87.B88.C89.C90.D
91.B92.D93.B94.A95.A96.B97.D98.A99.B100.A
101.D102.D103.A104.A105.A106.B107.D108.B109.B110.B
111.A112.B113.D114.A115.B116.B117.A118.D119.D120.D

Đáp án môn giáo dục và đào tạo công dân - Mã đề 307

81.A82.B83.A84.A85.D86.A87.C88.B89.C90.B
91.C92.B93.A94.B95.C96.C97.A98.D99.B100.C
101.A102.A103.B104.C105.A106.A107.B108.C109.D110.C
111.B112.C113.D114.D115.D116.B117.C118.A119.B120.C

Đáp án môn giáo dục và đào tạo công dân - Mã đề 308

81. C82.C83.B84.D85.C86.B87.A88.C89.D90.A
91.A92.C93.D94.C95.C96.D97.A98.B99.B100.A
101.D102.A103.D104.A105.A106.B107.B108.A109.B110.B
111.D112.A113.D114.B115.A116.B117.B118.A119.D120.A

Xem thêm: Một Số Cách Làm Mờ Vết Thâm Sẹo Thâm Đơn Giản Từ Nguyên Liệu Thiên Nhiên

Đáp án môn giáo dục đào tạo công dân - Mã đề 309

81. D82.C83.D84.C85.B86.C87.C88.A89.C90.D
91.A92.B93.B94.B95.A96.B97.D98.C99.D100.A
101.B102.D103.D104.C105.B106.C107.C108.B109.D110.D
111.D112.C113.D114.A115.D116.B117.B118.B119.C120.B

Đáp án môn giáo dục và đào tạo công dân - Mã đề 310

81.C82.D83.D84.A85.D86.B87.D88.A89.C90.D
91.C92.D93.B94.B95.A96.A97.A98.D99.A100.A
101.C102.A103.D104.B105.C106.C107.C108.B109.C110.B
111.B112.D113.B114.C115.C116.A117.B118.C119.B120.A

Đáp án môn giáo dục và đào tạo công dân - Mã đề 311

81.D82.C83.A84.C85.A86.C87.A88.C89.C90.B
91.C92.C93.D94.B95.B96.D97.D98.B99.D100.A
101.C102.A103.A104.B105.A106.B107.D108.A109.A110.B
111.D112.B113.C114.A115.D116.B117.B118.D119.D120.D

Đáp án môn giáo dục và đào tạo công dân - Mã đề 312

81. D82.D83.C84.A85.D86.B87.C88.D89.D90. B
91. C92. C93. A94.B95.D96.B97.A98.A99.C100.A
101.C102.A103.A104.C105.C106.A107.C108.C109.D110.C
111.C112.D113.D114.A115.A116.C117.D118.C119.A120.D

Đáp án môn giáo dục và đào tạo công dân - Mã đề 313

81.C82.B83.B84.D85.C86.D87.C88.A89.A90.D
91.C92.D93.A94.D95.C96.A97.A98.D99.A100.C
101.C102.A103.B104.B105.D106.C107.C108.A109.B110.D
111.A112.C113.B114.B115.B116.C117.A118.B119.B120.A

Đáp án môn giáo dục công dân - Mã đề 314

81.D82.D83.A84.B85.C86.A87.B88.D89.D90.D
91.C92.A93.B94.D95.B96.B97.A98.B99.D100.C
101.D102.B103.D104.A105.C106.B107.A108.C109.A110.B
111.B112.C113.D114.C115.B116.C117.B118.C119.C120.D

Đáp án môn giáo dục công dân - Mã đề 315

81. A82.D83. C84.B85.A86.B87.A88.A89.B90.B
91.A92.B93.A94.C95.C96.B97.C98.D99.D100.A
101.D102.A103.B104.D105.B106.A107.B108.A109.D110.A
111.D112.D113.A114.B115.B116.D117.A118.D119.C120.D

Đáp án môn giáo dục công dân - Mã đề 316


81. D82.B83.C84.D85.A86.A87.C88.B89.A90.A
91.C92.A93.C94.B95.D96.B97.D98.B99.A100.D
101.C102.A103.D104.C105.C106.C107.B108.D109.D110.B
111.D112.C113.A114.B115.D116.A117.B118.C119.D120.B

Đáp án môn giáo dục công dân - Mã đề 317

81.A82.B83.D84.D85.C86.B87.B88.A89.D90.C
91.A92.B93.B94.A95.C96.B97.B98.A99.A100.B
101.A102.C103.C104.A105.C106.C107.A108.B109.D110.C
111.A112.D113.C114.C115.C116.A117.D118.B119.D120.B

Đáp án môn giáo dục công dân - Mã đề 318

81. A82. B83. C84.A85.D86.B87.D88.C89.D90.A
91.A92.B93.A94.D95.C96.C97.B98.B99.B100.A
101.B102.A103.D104.A105.D106.A107.D108.B109.D110.A
111.D112.B113.D114.B115.A116.B117.A118.A119.D120.A

Đáp án môn giáo dục công dân - Mã đề 319

81.D82.C83.C84.A85.C86.C87.D88.C89.A90.C
91.B92.A93.C94.C95.A96.B97.A98.D99.B100.B
101.D102.B103.B104.C105.D106.B107.C108.D109.B110.D
111.D112.C113.B114.D115.B116.D117.D118.A119.D120.B

Đáp án môn giáo dục đào tạo công dân - Mã đề 320

81.C82.B83.C84.C85.B86.A87.D88.B89.B90.C
91.B92.A93.B94.D95.B96.D97.D98.D99.B100.B
101.D102.C103.C104.B105.D106.D107.A108.C109.D110.A
111.C112.A113.A114.C115.A116.A117.C118.A119.D120.D

Đáp án môn giáo dục và đào tạo công dân - Mã đề 321

81.C82.A83.D84.C85.D86.D87.B88.C89.D90.A
91.D92.B93.B94.A95.D96.C97.C98.B99.C100.B
101.A102.D103.D104.C105.D106.C107.B108.C109.B110.A
111.C112.B113.A114.C115.B116.A117.D118.A119.B120.A

Đáp án môn giáo dục công dân - Mã đề 322

81.D82.A83.A84.C85.D86.D87.C88.A89.C90.C
91.C92.B93.C94.D95.B96.D97.B98.D99.A100.C
101.C102.B103.B104.C105.A106.D107.A108.C109.C110.D
111.B112.A113.A114.D115.B116.A117.C118.B119.A120.B

Đáp án môn giáo dục đào tạo công dân - Mã đề 323

81.B82.D83.C84.B85.D86.A87.C88.D89.B90.A
91.C92.A93.B94.D95.A96.C97.B98.D99.A100.D
101.D102.C103.C104.C105.B106.B107.A108.B109.A110.D
111.B112.D113.B114.D115.A116.A117.A118.C119.A120.D

Đáp án môn giáo dục đào tạo công dân - Mã đề 324

81.C82.A83.B84.C85.D86.D87.B88.C89.C90.D
91.B92.C93.B94.A95.B96.B97.A98.C99.B100.B
101.C102.B103.A104.A105.C106.A107.A108.B109.A110.C
111.A112.A113.B114.D115.C116.B117.A118.D119.A120.C

Đề thi THPT giang sơn năm 2022 môn GDCD - 306