Đề thi môn địa thpt quốc gia 2020

Đáp án đề thi THPT non sông 2020 môn Địa – Thi giỏi nghiệp trung học phổ thông 2020 được cập nhật chính thức từ bỏ Bộ giáo dục và nhóm ngũ chuyên viên giải đề bắt đầu và chính xác nhất
Nội dung bài bác viết

Đáp án đề thi THPT nước nhà 2020 môn Địa lý đúng đắn nhấtĐề thi THPT đất nước 2020 môn Địa mới nhất

Cập nhật mới nhất nội dung đề thi và đáp án môn Địa lý thi xuất sắc nghiệp trung học đa dạng năm 2020 dành cho các em học tập sinh 2K2 tìm hiểu thêm và triển khai so kết quả nhanh nhất.

Bạn đang xem: Đề thi môn địa thpt quốc gia 2020

Đáp án bộ giáo dục môn Địa thi thpt năm 2020

Mời chúng ta tham khảo ngay đáp án đáp án thỏa thuận môn Địa Lý từ bộ GD&ĐT 2020 như sau

Đáp án đề thi THPT tổ quốc 2020 môn Địa lý đúng mực nhất

Mời các bạn cùng tìm hiểu thêm lời giải, câu trả lời môn địa lý thpt quốc gia 2020 chi tiết do nhóm ngũ chuyên viên giải đề của cửa hàng chúng tôi thực hiện. Đáp án đề thi giỏi nghiệp thpt môn Địa học năm 2020 xác nhận từ cỗ giáo dục sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi có thông tin.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chụp Ảnh 360 Độ Trên Iphone, Cách Chụp Ảnh 360 Độ Trên Iphone

Đáp án đề Địa thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2020 mã đề 301

Xem tức thì bảng lời giải địa thpt quốc gia 2020-2021 mã đề 301

41. A 42. D 43. A 44. A 45. D 46.C 47. B 48. B 49. C 50. B51. D 52. B 53. C 54. D 55. C 56. D 57. A 58. B 59. C 60. B61. A 62. D 63. D 64. C 65. C 66. D 67. A 68. C 69. B 70. B71. A 72. A 73. C 74. C 75. B 76. A 77. B 78. A 79. A 80. C

Đáp án đề Địa thi tốt nghiệp thpt năm 2020 mã đề 302

Xem ngay bảng giải đáp đề thi trắc nghiệm THPT đất nước năm 2020-2021 môn Địa lí mã đề 

41. D 42. D 43. D 44. A 45. D 46. C 47. A 48. C 49. D 50. C51. A 52. D 53. B 54. C 55. D 56. D 57. B 58. C 59. C 60. B61. B 62. B 63. A 64. C 65. B 66. B 67. D 68. A 69. B 70. D71. C 72. A 73. D 74. C 75. A 76. C 77. B 78. B 79. A 80. A

Đáp án đề Địa thi giỏi nghiệp thpt năm 2020 mã đề 303

Xem ngay lập tức bảng đáp án đề thi trắc nghiệm THPT đất nước năm 2020-2021 môn Địa lí mã đề 303

41. B 42. D 43. A 44. C 45. C 46. C 47. D 48. A 49. C 50. B51. A 52. B 53. B 54. A 55. D 56. C 57. C 58. B 59. D 60. C61. A 62. C 63. D 64. A 65. A 66. D 67. A 68. B 69. A 70. C71. D 72. D 73. D 74. B 75. A 76. C 77. B 78. B 79. C 80. B

Đáp án đề Địa thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2020 mã đề 304

Xem ngay bảng câu trả lời đề thi trắc nghiệm THPT tổ quốc năm 2020-2021 môn Địa lí mã đề 304

41. C 42. C 43. A 44. B 45. A 46. C 47. D 48. B 49. A 50. B51. A 52. D 53. C 54. B 55. C 56. C 57. D 58. B 59. D 60. D 61. C 62. A 63. C 64. B 65. D 66. B 67. C 68. B 69. C 70. A71. A 72. B 73. B 74. D 75. D 76. A 77. D 78. B 79. A 80. A

Đáp án đề Địa thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2020 mã đề 305

Xem ngay lập tức bảng giải đáp đề thi trắc nghiệm THPT tổ quốc năm 2020-2021 môn Địa lí mã đề 

41. C 42. A 43. B 44. C 45. B 46. A 47. D 48. D 49. B 50. D51. A 52. D 53. A 54. C 55. D 56. A 57. D 58. D 59. A 60. D61. A 62. D 63. C 64. B 65. B 66. B 67. D 68. A 69. B 70. D71. A 72. B 73. D 74. A 75. B 76. B 77. B 78. B 79. A 80. A

Đáp án đề Địa thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2020 mã đề 306

Xem ngay bảng đáp án đề thi trắc nghiệm THPT nước nhà năm 2020-2021 môn Địa lí mã đề 

41. D 42. D 43. C 44. A 45. A 46. B 47. D 48. A 49. C 50. B51. A 52. B 53. B 54. D 55. C 56. C 57. A 58. C 59. C 60. C61. A 62. C 63. A 64. D 65. A 66. D 67. C 68. A 69. D 70. D71. C 72. D 73. A 74. C 75. A 76. C 77. D 78. C 79. D 80. D

Đáp án đề Địa thi tốt nghiệp thpt năm 2020 mã đề 307

Xem ngay bảng câu trả lời đề thi trắc nghiệm THPT đất nước năm 2020-2021 môn Địa lí mã đề 

41. B 42. D 43. A 44. D 45. D 46. B 47. A 48. B 49. C 50. B51. B 52. A 53. D 54. A 55. B 56. C 57. C 58. B 59. A 60. D61. D 62. C 63. A 64. C 65. C 66. C 67. A 68. A 69. D 70. A71. B 72. C 73. D 74. D 75. C 76. A 77. D 78. C 79. C 80. D

Đáp án đề Địa thi tốt nghiệp thpt năm 2020 mã đề 308

Xem ngay lập tức bảng đáp án đề thi trắc nghiệm THPT nước nhà năm 2020-2021 môn Địa lí mã đề 

41. D 42. B 43. C 44. D 45. C 46. B 47. A 48. C 49. D 50. D51. B 52. D 53. A 54. A 55. B 56. C 57. C 58. C 59. D 60. C61. B 62. B 63. D 64. C 65. C 66. D 67. B 68. A 69. B 70. C 71. A 72. A 73. B 74. B 75. A 76. A 77. B 78. B 79. D 80. D

Đáp án đề Địa thi tốt nghiệp thpt năm 2020 mã đề 309

Xem ngay bảng lời giải đề thi trắc nghiệm THPT non sông năm 2020-2021 môn Địa lí mã đề

41. A 42. A 43. C 44. B 45. A 46. C 47. D 48. C 49. B 50. A51. B 52. D 53. B 54. C 55. B 56. C 57. A 58. C 59. B 60. D61. A 62. C 63. D 64. D 65. D 66. B 67. A 68. A 69. A 70. C71. C 72. B 73. A 74. C 75. B 76. C 77. A 78. C 79. B 80. B

Đáp án đề Địa thi giỏi nghiệp thpt năm 2020 mã đề 310

Xem ngay bảng câu trả lời đề thi trắc nghiệm THPT giang sơn năm 2020-2021 môn Địa lí mã đề

41. A 42. B 43. C 44. B 45. D 46. C 47. B 48. B 49. A 50. A 51. A 52. D 53. C 54. B 55. B 56. D 57. C 58. D 59. A 60. A61. A 62. B 63. B 64. C 65. D 66. A 67. A 68. A 69. C 70. D 71. B 72. B 73. C 74. D 75. D 76. B 77. B 78. D 79. C 80. D

Đáp án đề Địa thi tốt nghiệp thpt năm 2020 mã đề 311

Xem ngay bảng đáp án đề thi trắc nghiệm THPT tổ quốc năm 2020-2021 môn Địa lí mã đề

41. D 42. D 43. A 44. C 45. A 46. B 47. B 48. D 49. B 50. B51. B 52. D 53. B 54. B 55. A 56. C 57. C 58. C 59. D 60. A61. D 62. C 63. C 64. B 65. A 66. D 67. C 68. D 69. D 70. C71. C 72. A 73. B 74. A 75. A 76. C 77. B 78. B 79. A 80. A

Đáp án đề Địa thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2020 mã đề 312

Xem ngay lập tức bảng giải đáp đề thi trắc nghiệm THPT đất nước năm 2020-2021 môn Địa lí mã đề

41. A 42. B 43. D 44. D 45. D 46. A 47. A 48. A 49. B 50. A51. C 52. B 53. B 54. C 55. D 56. C 57. B 58. B 59. B 60. D61. B 62. C 63. C 64. C 65. D 66. D 67. C 68. B 69. C 70. B71. D 72. D 73. C 74. B 75. D 76. D 77. C 78. B 79. C 80. D

Đáp án đề Địa thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 mã đề 313

Xem ngay lập tức bảng câu trả lời đề thi trắc nghiệm THPT non sông năm 2020-2021 môn Địa lí mã đề

41. D 42. C 43. D 44. A 45. C 46. D 47. D 48. C 49. D 50. D51. A 52. B 53. C 54. D 55. C 56. B 57. D 58. C 59. C 60. B61. A 62. A 63. B 64. B 65. A 66. C 67. D 68. C 69. A 70. D71. B 72. A 73. B 74. A 75. A 76. A 77. B 78. B 79. D 80. D

Đáp án đề Địa thi tốt nghiệp thpt năm 2020 mã đề 314

Xem ngay lập tức bảng lời giải đề thi trắc nghiệm THPT quốc gia năm 2020-2021 môn Địa lí mã đề

41. B 42. D 43. C 44. B 45. C 46. C 47. A 48. A 49. D 50. C51. D 52. D 53. B 54. A 55. D 56. D 57. D 58. A 59. D 60. B61. A 62. D 63. C 64. B 65. A 66. C 67. C 68. A 69. B 70. A71. C 72. A 73. A 74. C 75. B 76. A 77. D 78. A 79. A 80. C

Đáp án đề Địa thi tốt nghiệp thpt năm 2020 mã đề 315

Xem ngay lập tức bảng giải đáp đề thi trắc nghiệm THPT đất nước năm 2020-2021 môn Địa lí mã đề

41. D 42. C 43. C 44. C 45. D 46. A 47. C 48. B 49. C 50. B51. A 52. B 53. B 54. B 55. C 56. A 57. D 58. D 59. A 60. A61. D 62. B 63. A 64. A 65. C 66. D 67. D 68. C 69. B 70. A71. A 72. B 73. C 74. B 75. D 76. C 77. C 78. D 79. A 80. D

Đáp án đề Địa thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2020 mã đề 316

Xem tức thì bảng đáp án đề thi trắc nghiệm THPT quốc gia năm 2020-2021 môn Địa lí mã đề

41. C 42. D 43. C 44. D 45. B 46. A 47. D 48. D 49. A 50. B51. D 52. B 53. B 54. A 55. A 56. A 57. C 58. A 59. D 60. C61. A 62. A 63. A 64. D 65. C 66. B 67. B 68. B 69. A 70. B71. B 72. D 73. D 74. B 75. D 76. A 77. A 78. A 79. B 80. B

Đáp án đề Địa thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 mã đề 317

Xem ngay lập tức bảng đáp án đề thi trắc nghiệm THPT đất nước năm 2020-2021 môn Địa lí mã đề

41. A 42. D 43. C 44. D 45. D 46. D 47. B 48. C 49. D 50. C51. B 52. A 53. C 54. B 55. B 56. B 57. A 58. A 59. B 60. C61. B 62. B 63. A 64. A 65. B 66. A 67. C 68. B 69. A 70. B71. C 72. C 73. C 74. B 75. C 76. A 77. B 78. C 79. A 80. C

Đáp án đề Địa thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2020 mã đề 318

Xem tức thì bảng lời giải đề thi trắc nghiệm THPT nước nhà năm 2020-2021 môn Địa lí mã đề 318

41. C 42. C 43. B 44. D 45. B 46. A 47. A 48. A 49. B 50. A51. C 52. D 53. D 54. A 55. C 56. C 57. A 58. A 59. A 60. B61. A 62. B 63. A 64. B 65. D 66. C 67. B 68. A 69. C 70. B 71. D 72. D 73. B 74. D 75. B 76. C 77. B 78. C 79. D 80. D

Đáp án đề Địa thi tốt nghiệp thpt năm 2020 mã đề 319

Xem ngay bảng giải đáp đề thi trắc nghiệm THPT nước nhà năm 2020-2021 môn Địa lí mã đề 319

41. B 42. A 43. B 44. D 45. D 46. A 47. A 48. D 49. A 50. C51. B 52. D 53. D 54. D 55. A 56. C 57. D 58. D 59. A 60. C61. A 62. B 63. C 64. C 65. B 66. C 67. C 68. C 69. D 70. A71. D 72. C 73. B 74. C 75. C 76. C 77. B 78. B 79. A 80. A

Đáp án đề Địa thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2020 mã đề 320

Xem ngay lập tức bảng câu trả lời đề thi trắc nghiệm THPT đất nước năm 2020-2021 môn Địa lí mã đề 320

41. D 42. D 43. C 44. A 45. B 46. D 47. D 48. D 49. B 50. B51. A 52. A 53. C 54. A 55. B 56. B 57. B 58. A 59. C 60. B61. D 62. C 63. C 64. A 65. B 66. D 67. A 68. C 69. B 70. B 71. B 72. C 73. D 74. C 75. C 76. C 77. C 78. D 79. B 80. D

Đáp án đề Địa thi tốt nghiệp thpt năm 2020 mã đề 321

Xem tức thì bảng đáp án đề thi trắc nghiệm THPT tổ quốc năm 2020-2021 môn Địa lí mã đề 321

41. D 42. B 43. A 44. B 45.C 46. B 47. B 48. A 49. D 50. C51. A 52. C 53. C 54. A 55. C 56. D 57. B 58. A 59. B 60. D61. D 62. A 63. A 64. C 65. D 66. B 67. D 68. A 69. D 70. C71. B 72. D 73. C 74. D 75. C 76. B 77. C 78. A 79. B 80. B

Đáp án đề Địa thi tốt nghiệp thpt năm 2020 mã đề 323

Xem ngay lập tức bảng đáp án đề thi trắc nghiệm THPT nước nhà năm 2020-2021 môn Địa lí mã đề 323

41. D 42. A 43. D 44. A 45. B 46. A 47. B 48. D 49. B 50.A 51. D 52. C 53. C 54. D 55. C 56. D 57. D 58. C 59. D 60. C61. B 62. B 63. B 64. D 65. B 66. B 67.D 68.C 69. C 70. C71. B 72. D 73. C 74. C 75. C 76. D 77. B 78. B 79. D 80. D

Đáp án đề Địa thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2020 mã đề 324

Xem tức thì bảng đáp án đề thi trắc nghiệm THPT đất nước năm 2020-2021 môn Địa lí mã đề 324

41. A 42. B 43. B 44. A 45. A 46. B 47. A 48. C 49. C 50. C51. B 52. B 53. C 54. D 55. A 56. D 57. D 58. A 59. D 60. C61. D 62. A 63. B 64. C 65. B 66. D 67. B 68. B 69. B 70. D71. C 72. D 73. A 74. D 75. C 76. C 77. C 78. A 79. C 80. D

Trên đấy là nội dung đề thi cũng như đáp án Địa lý THPT giang sơn 2020 sẽ được chuyên trang cửa hàng chúng tôi tổng hòa hợp và tin tức đến những bạn.

Đề thi THPT đất nước 2020 môn Địa bắt đầu nhất

Xem ngay toàn bộ nội dung đề Địa lý của kỳ thi THPT non sông năm học 2020-2021 được update sớm nhất tại chăm trang của chúng tôi.

Đề thi tốt nghiệp thpt năm 2020 môn Địa lý mã đề 301

Đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2020 môn Địa lý mã đề 302

Đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2020 môn Địa lý mã đề 303

Đề thi giỏi nghiệp thpt năm 2020 môn Địa lý mã đề 304

Đề thi tốt nghiệp thpt năm 2020 môn Địa lý mã đề 305

Đề thi tốt nghiệp thpt năm 2020 môn Địa lý mã đề 306

Đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2020 môn Địa lý mã đề 307

Đề thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2020 môn Địa lý mã đề 308

Đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2020 môn Địa lý mã đề 310

Đề thi giỏi nghiệp thpt năm 2020 môn Địa lý mã đề 311

Đề thi giỏi nghiệp thpt năm 2020 môn Địa lý mã đề 313

Đề thi tốt nghiệp thpt năm 2020 môn Địa lý mã đề 314

Đề thi tốt nghiệp thpt năm 2020 môn Địa lý mã đề 315

Đề thi giỏi nghiệp thpt năm 2020 môn Địa lý mã đề 317

Đề thi tốt nghiệp thpt năm 2020 môn Địa lý mã đề 318

Đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2020 môn Địa lý mã đề 319

Đề thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2020 môn Địa lý mã đề 320

Đề thi giỏi nghiệp thpt năm 2020 môn Địa lý mã đề 321

Xem ngay nội dung đề thi môn Địa lý mã 321 của kỳ thi xuất sắc nghiệp rộng lớn năm 2020 new nhất

Ngoài ra chúng ta có thể bài viết liên quan đáp án đề thi giỏi nghiệp trung học ít nhiều năm 2020các môn Toán, Văn, Lý, Hóa, Sử, Sinh, GDCD, Tiếng Anh, giờ Nga, tiếng Pháp, giờ Trung Quốc, giờ Đức hoặc giờ Nhật. Cũng đã được cập nhật trên chăm trang của bọn chúng tôi: