Đề thi tin học văn phòng

Câu 2: trong bảng tính Excel, tại ô A2 bao gồm sẵn quý giá số 25 ; tại ô B2 gõ vào cách làm =SQRT(A2) thì nhận ra kết quả:


Bạn đang xem: Đề thi tin học văn phòng

Câu 3: trong soạn thảo Word, muốn trình diễn văn bản dạng cột (dạng thường bắt gặp trên các trang báo và tạp chí), ta thực hiện:


Câu 8: trong khi làm việc với Word, tổng hợp phím tắt nào được cho phép chọn tất cả văn bản đang soạn thảo:


Câu 9: trong bảng tính Excel, tại ô A2 tất cả sẵn quý giá chuỗi "Tin hoc" ;ô B2 có mức giá trị số 2008. Tại ô C2 gõ vào bí quyết =A2+B2 thì cảm nhận kết quả:


Câu 12: khi đang thao tác với Excel, tổng hợp phím nào có thể chấp nhận được ngay nhanh chóng đưa con trỏ về ô trước tiên (ô A1) của bảng tính ?


Câu 13: lúc đang thao tác làm việc vơi Windows, muốn khôi phục lại đối tượng người tiêu dùng đã xóa trong Recycle Bin, ta thực hiện:


Câu 14: trong khi làm việc với Excel, để nhập vào công thức đo lường cho một ô, thứ nhất ta đề xuất gõ:


Câu 15: lúc đang thao tác làm việc với PowerPoint, muốn tùy chỉnh lại bố cục (trình bày về văn bản, hình ảnh, biểu đồ,...) của Slide, ta thực hiện :


Câu 17: Trong chính sách tạo bảng (Table) của phần mềm Winword, muốn tách một ô thành nhiều ô, ta thực hiện:


Câu 20: Trong cơ chế tạo bảng (Table) của ứng dụng Winword, nhằm gộp những ô thành một ô, ta tiến hành : Chọn các ô cần gộp, rồi chọn menu lệnh :


Câu 21: khi đang thao tác làm việc với Windows, hy vọng xem tổ chức những tệp và thư mục trên đĩa, ta rất có thể sử dụng :


Câu 23: vào Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi TINHOC. Trên ô B2 gõ cách làm =RIGHT(A2,3) thì nhấn được kết quả ?


Xem thêm: Giải Đáp Thắc Mắc: Cách Mở 2 Skype Cùng Lúc Trên 1 Máy Tính, Cách Mở 2 Tài Khoản Skype Trên Cùng Một Máy Tính

Câu 25: vào Windows, lúc xóa file hoặc folder thì nó được lưu lại trong Recycle Bin, mong muốn xóa hẳn file hoặc thư mục ta bấm tổng hợp phím ?


Câu 36: Trên màn hình Word, trên dòng có chứa các hình : tờ giấy trắng, đĩa vi tính, trang bị in, ..., được hotline là:


Câu 39: vào windows, ở hành lang cửa số Explore, để chọn 1 lúc các file hoặc folder nằm sát nhau trong một danh sách ?


Câu 43: trong bảng tính Excel, tại ô A2 bao gồm sẵn cực hiếm số ko (0); tại ô B2 gõ vào cách làm =5/A2 thì cảm nhận kết quả:


*

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5
Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9
Lớp 10Lớp 11Lớp 12
Kiểm tra 15 phútKiểm tra 1 tiết
Kiểm tra học tập kì 1Kiểm tra học tập kì 2
Luyện thi theo bài bác học
Luyện thi thpt Quốc Gia

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5
Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9
Lớp 10Lớp 11Lớp 12
Bài họcBài soạnBài giảng
Bài giới thiệuBài hướng dẫn
Bài làm cho vănBài trắc nghiệm
Kiểm tra 15PKiểm tra 1 tiết
Kiểm tra HK1Kiểm tra HK2
Thi vào lớp 10Tốt nghiệp THPT