Đề Thi Tốt Nghiệp Tiếng Anh 2018

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word that differs from the other three in the position of primary bức xúc in each of the following questions.

Bạn đang xem: Đề thi tốt nghiệp tiếng anh 2018


borrowinvolvediscussexplain

Trong cả 4 đáp an trên, "borrow" tất cả trọng âm nằm ở âm tiết trước tiên (/ˈbɔːroʊ/), còn phần nhiều đáp án còn lại, trọng âm nằm ở âm tiết thiết bị hai: explain (/ɪkˈspleɪn/), involve (/ɪnˈvɑːlv/), discuss(/dɪˈskʌs/).


argumentapartmentbenefitvacancy

Trong 4 đáp án, "apartment" gồm trọng âm nhận ở âm tiết thứ hai (đối với phần đông từ gồm hậu tố -ment thì trọng âm nằm tại vị trí âm tiết ngay lập tức trước hậu tố -ment), còn những đáp án còn lại có trọng âm nằm tại âm huyết đầu tiên.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.


greatcheap clean mean

Trong 4 câu trả lời trên, lời giải A (great) có cách phát âm không giống với đầy đủ từ còn lại. Kí từ bỏ "ea" trong "great" được phạt âm là /eɪ/, "ea" trong số những từ không giống được phạt âm là /i:/.


improvesdestroyssuggestsreminds

Trong 4 lời giải trên, kí trường đoản cú "s" được phạt âm là /s/ trong từ "suggests", với "s" được phát âm là /z/ trong những từ còn lại. Vì vậy chúng ta có thể chọn câu trả lời C.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.


Question 5: The research findings were reliable since modern technology was used lớn increase the precision of the sampling procedure.


insecurityexactnessinaccuracyflexibility

Trong thắc mắc trên, chúng ta cần search danh từ có chân thành và ý nghĩa trái ngược trọn vẹn với danh tự "precision" (tính thiết yếu xác, rõ ràng). Ý nghĩa của 4 đáp án: exactness (tính chính xác), inaccuracy (sự sai sót, không đúng), insecurity (tính ko an toàn), flexibility (tính linh động). Trong 4 đáp án, C (inaccuracy) là giải đáp đúng nhất.


Question 6: Despite the traffic hold-ups, we were able to lớn arrive at the airport in the nick of timejustbefore the check-in counter closed.


at the very last momentwith all our luggage in a terrible conditionwith much time to lớn spare

Trong câu trên, họ cần một cụm từ có ý nghĩa sâu sắc trái ngược với cụm "in the nick of time" (vào phút chót). Trong 4 đáp án, câu trả lời D: with much time lớn spare (dư thời gian) là lời giải đúng.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.


Question 7: There is an increase in the prevalence of electronic books as more people are turning to lớn digitalised reading materials.


scarcityintensitydeficiencypopularity

Trong câu trên, bọn họ cần một danh từ bỏ có chân thành và ý nghĩa tương đương với chân thành và ý nghĩa của trường đoản cú được gạch ốp chân: prevalence (sự phổ biến). Vày vậy bạn cũng có thể chọn câu trả lời D: popularity (sự phố biến, thông dụng).


Question 8: Heavily contaminated with wastes from nearby factories, the water in this river is not suitable for daily use.


deadlypurecleanedpolluted

Trong câu trên, bọn họ cần một tính từ bỏ có ý nghĩa sâu sắc tương đương với tính từ "contaminated" (ô nhiễm, lan truyền bẩn). Vày vậy bạn cũng có thể chọn đáp án D: polluted (ô nhiễm).


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer to each of the following questions.


Question 9: Despacito, ______ over four billion times on YouTube, is one of the most favourite songs among teenagers worldwide.


which viewedis viewedviewedviewing

Trong câu trên, bọn họ sử dụng kết cấu mệnh đề quan hệ giới tính rút gọn. Despacito, which is viewed over four billion times on YouTube ... => Despacito, viewed over four billion times on YouTube ...


Question 10: Adrian got surprisingly high grades in the final exam. He ______ his lessons very carefully.


must have revisedcan"t have revisedwould have revisedneedn"t have revised

* neednꞌt have + Vp2: đáng lẽ nên; must have + Vp2: chắc hẳn là; can’t have + Vp2: chẳng thể là; would have + Vp2: dùng để diễn tả điều bạn muốn làm nhưng lại không làm. Tạm dịch: Adrian đạt được điểm số cao đáng quá bất ngờ trong kỳ thi cuối khóa. Chắc hẳn rằng là anh ấy sẽ ôn lại bài học kinh nghiệm rất cẩn thận.


Question 11: The school drama club is ______ a play for the school's anniversary, which is due lớn take place next month.


bringing downturning upmaking off putting on

A. Turning up: đến, vang lên (âm thanh)...; B. Making off: cấp vã đi, chạy trốn C. Putting on: tạo sự hay trình diễn một vở kịch; D. Bringing down: đánh bại (ai), đáp cánh (máy bay), sút (cái gì) tạm bợ dịch: Câu lạc bộ kịch của trường đang tạo nên 1 vở kịch cho lễ kỷ niệm của trường, dự kiến sẽ ra mắt vào tháng tới.


doesn"t sheisn"t she is shedoes she

Trong câu trên, bọn họ sử dụng cấu trúc câu hỏi đuôi (tag question). Vào mệnh đề chủ yếu chứa trạng từ với nghĩa bao phủ định cần trong thắc mắc đuôi bọn họ mượn trợ động từ và chia ở thể khẳng định. Do vậy bạn cũng có thể chọn câu trả lời D: does she.


has takenwill taketakeswould take

Trong câu trên, chúng ta sử dụng cấu trúc câu điều kiện loại 2 (sự bài toán không thể xẩy ra ở hiện tại tại), mệnh đề IF được phân tách ở thì thừa khứ đơn và mệnh đề chính phải được chia ở dạng "would + V bare". Vì vậy bạn cũng có thể chọn lời giải D: would take.


to continuecontinuingto continuingcontinue

Trong cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh, rượu cồn từ "decide" luôn luôn được theo sau vị động tự nguyên chủng loại thêm -to. Bởi vậy, bạn cũng có thể chọn giải đáp A; to lớn continue.


was runninghad runhas runruns

Trong cấu tạo ngữ pháp giờ Anh, bọn họ sử dụng thì quá khứ xong để thể hiện một hành vi xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ (hành rượu cồn được phân chia ở thừa khứ đơn). Vì chưng vậy họ chọn câu trả lời B (had run) cho thắc mắc trên: Only after the bus ______ for a few miles did Jane realise she was on the wrong route. (Chỉ khi xe buýt đã ra đi một vài ba dặm thì Jane mới phân biệt rằng tôi đã đi nhầm đường).


Question 16: We know that we are at fault for our third consecutive defeat, so there is no need lớn ______ salt into the wound.


putrubspreadapply

* rub salt into somebody’s wounds: xát muối bột vào lốt thương của người nào đó, có tác dụng ai đó âu sầu hơn. Tạm bợ dịch: chúng tôi biết rằng thua liên tục ba trận là lỗi ở bọn chúng tôi, vậy cần không cần xát muối bột lên dấu thương đó nữa đâu.


Question 17: Many people head for the countryside where the flat ______ of fields helps them escape from the hectic đô thị life.


expanseextentexpansionextension

* (expanse of fields : phần đa cánh đồng rộng lớn lớn). Lâm thời dịch: đa số người đi mang đến vùng nông thôn, nơi đông đảo cánh đồng rộng bát ngát giúp bọn họ thoát khỏi cuộc sống đời thường thành thị bận rộn.


Question 18: The students' plan for a musical show khổng lồ raise money for charity received ______ tư vấn from the school administrators.


warm-heartedbig-hearted light-heartedwhole-hearted

A. Light-hearted: vui vẻ, vô tứ B. Warm-hearted: lòng nhiệt độ tình, giỏi bụng, giàu cảm tình C. Big-hearted: hào hiệp, đại lượng D. Whole-hearted: toàn trung tâm toàn ý, một lòng một dạ nhất thời dịch: kế hoạch của một sinh viên cho một chương trình music để quyên góp chi phí cho tổ chức từ thiện đã nhận được được sự cung cấp toàn diện từ các quản trị viên ngôi trường học.


knowledgeableknowknowledgeknowledgeably

Trong câu trên, họ cần một tự được che khuất một tính trường đoản cú sở hữu, bởi vậy bọn họ cần một danh từ trong trường phù hợp trên. Vậy lời giải của thắc mắc trên là C: knowledge (noun).


Question 20: Parents often advise their children lớn study hard in the hope that they will ______ success in the future.


achievemastercollectgather

* to lớn achieve success: thành công, đã đạt được thành công. Nhất thời dịch: đầy đủ bậc phụ huynh luôn luôn khuyên nhủ con cháu phải học hành cần mẫn với hi vọng rằng chúng sẽ giành được thành công trong tương lai.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.


Question 21: John & Mike are talking about Mike's new car.

- John: "______"

- Mike: "Thanks. I'm glad lớn hear that."


My oto is very expensive. Where did you buy your car?What a nice car!Your car is new, isn"t it?

Trong câu trên, câu trả lời là một câu cảm ơn, vày vậy câu hội thoại đằng trước hoàn toàn có thể mang ý nghĩa là một lời khen. Trong 4 giải đáp trên, giải đáp C: What a nice car! (Chiếc xe rất đẹp thật đấy!) phải chăng hơn những đáp án khác.


Question 22: Nancy and James are talking about their school days.

- Nancy: "I think school days are the best time of our lives."

- James: "______. We had sweet memories together then."


I"m afraid soI doubt itAbsolutelyThat"s nonsense

Trong câu hỏi trên, họ sử dụng "Absolutely" như một câu trả lời tán thành với một lời nói của bạn đối thoại (câu nói mang ý nghĩa chất tích cực). Vì vậy họ chọn lời giải C.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.


Question 23: Lucy paid a visit khổng lồ the local orphanage. She then decided to donate part of her savings lớn the children there.


Lucy had hardly decided to donate part of her savings khổng lồ the children when she paid a visit khổng lồ the local orphanage.Before she paid a visit khổng lồ the local orphanage, Lucy had decided lớn donate part of her savings to the children thereHaving paid a visit to lớn the local orphanage, Lucy decided khổng lồ donate part of her savings to the children there.It was only when Lucy had decided to lớn donate part of her savings to lớn the children that she paid a visit to lớn the local orphanage.

Trong câu trên, bạn cũng có thể sử dụng kết cấu rút gọn của cấu tạo câu thời gian. Before + S + V_quá khứ đơn..., S + V_qkht - Rút gọn gàng mệnh đề cùng công ty ngữ với ý nghĩa trước sau: Having + VPII..., S + Vqk.... Dựa theo kết cấu trên, đáp án chính xác là C.


Question 24: Laura practised playing the instrument a lot. She could hardly improve her performance.

Xem thêm: Mẹo Canh Khoảng Cách Trên Xe Hơi, Phương Pháp Canh Khoảng Cách Chuẩn Trên Xe Ôtô


Had Laura practised playing the instrument a lot, she could have performed much better.However much Laura practised playing the instrument, she could hardly perform any better.As soon as Laura practised playing the instrument a lot, she could perform much better.Hardly had Laura practised playing the instrument a lot when she could improve her performance.

Trong câu trên, bọn họ cần nối giỏi câu đơn với ý nghĩa sâu sắc trái ngược nhau, vị vậy chúng ta cần một liên từ thể hiện sự trái ngược. Vày vậy chúng ta có thể chọn giải đáp B.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.


Question 25: They report that soil pollution has seriously threatened the livelihood of many local farmers.


Soil pollution is reported to lớn have posed a serious threat to lớn the livelihood of many local farmers.It has been reported that soil pollution has actually put many local farmers" lives at risk.The livelihood of many local farmers was reported khổng lồ be seriously endangered by soil pollution.It is reported that the livelihood of many local farmers has led lớn serious soil pollution.

Trong câu trên, bọn họ sử dụng kết cấu ngữ pháp đổi khác câu chủ động thành câu bị động. Dựa theo quy tắc biến hóa từ câu dữ thế chủ động thành câu bị động, đáp án chính xác là A.


My friend doesn"t like eating fast food.My friend sometimes eats fast foodMy friend no longer eats fast food.My friend has never eaten fast food.

Trong câu trên, bạn có thể sử dụng kết cấu câu "no longer". * No longer: là 1 trong những cụm trạng từ miêu tả hành cồn từng có, từng xẩy ra mà nay không thể nữa. No longer = Not... Any longer = not... Any more.


Tom"s mother promised to lớn take better care of his health.Tom"s mother ordered him lớn take better care of his health.Tom"s mother required him to take better care of his health.Tom"s mother advised him to take better care of his health.

Câu bên trên có ý nghĩa sâu sắc như một lời khuyên. Cũng chính vì vậy, lời giải D là đáp án bao gồm xác.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.


Question 28: It was (A)the year 2003 that Vietnam (B) hosted the Southeast Asian Games (SEA Games) (C)for the first (D) time.


the year 2003hostedfortime

Cấu trúc câu chẻ: It is/was + thành phần nhận mạnh+that+ clause - “the year 2003” là một trong trạng ngữ chỉ thời hạn nên cần phải có giời tự đứng trước nó. → in the year + năm = in + year: vào khoảng thời gian nào đó.


Question 29: (A)The keynote speaker started with some (B)complementary remarks about the (C)organisersof the conference, and then (D)proceeded with her speech.


The keynote speakercomplementary remarksorganisersproceeded

* Complementary (to sth): mang ý nghĩa bổ sung/ xẻ khuyết => Complimentary (about sth) adj: giãi bày sự ngưỡng mộ, khen ngợi. Sửa: complimentary remarks


Question 30: (A) My classmates (B) is going on (C) a trip to lớn Cuc Phuong National Park (D) this weekend.


My is a his weekend

Câu trên áp dụng chủ ngữ sinh sống dạng số nhiều yêu cầu động tự tobe nên áp dụng là "are" thay do "is".


Read the following passage và mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 31 lớn 35.


The knock-on effect of volunteering on the lives of individuals can be profound. Voluntary work helps foster independence & imparts the ability to giảm giá khuyến mãi with different situations, often simultaneously, thus teaching people how khổng lồ (31) ______ their way through different systems. It therefore brings people into cảm biến with the real world; and, hence, equips them for the future.

Initially, young adults in their late teens might not seem khổng lồ have the expertise or knowledge to lớn impart to others that say a teacher or an agriculturalist or a nurse would have, (32) ______ they vì chưng have many skills that can help others. Và in the absence of any particular talent, their energy và enthusiasm can be harnessed for the benefit (33) ______ their fellow human beings, và ultimately themselves. From all this, the gain lớn any community no matter how many volunteers are involved is (34) ______.

Employers will generally look favorably on people (35) ______ have shown an ability to lớn work as part of a team. It demonstrates a willingness to learn và an independent spirit, which would be desirable qualities in any employee.

(Adapted from "IELTS Testbuilder 2"by Sam McCarter)


putgivetakework

Dựa vào tài liệu được cho, đoạn văn có đề cập đến các từ "Voluntary work" làm việc đầu đoạn văn, vị vậy chúng ta có thể chọn hễ từ liên quan đến các bước => bạn có thể chọn D: work.


soorforbut

Trong câu trên, chúng ta sử dụng liên từ link hai mệnh đề tất cả thông tin mang ý nghĩa trái ngược nhau, do vậy bạn cũng có thể chọn giải đáp D: but.


underoutofon

Dựa vào nghĩa câu, ta rất có thể thấy thân “the benefit” (lợi ích) cùng “their fellow human beings” (đồng loại của họ) có quan hệ sở hữu, hãy lựa chọn “of” (của). Nghĩa các câu còn lại: under (bên dưới), on (trên), out (bên ngoài).


unattainableimmeasurableimpassableundetectable

* “Từ tất cả những điều này, lợi ích cho ngẫu nhiên cộng đồng nào cho mặc dù có bao nhiêu tự nguyện viên tham gia là vô lượng”. (“immeasurable” là không thể tính toán được, ý nói tiện ích rất lớn, không phụ thuộc số lượng tự nguyện viên tham gia. Các đáp án còn lại: impassable (không thể quá qua được), unattainable (không nhằm đạt được), undetectable (không thể tò mò được)


whichwhowhosewhat

Trong câu trên, chúng ta sử dụng cấu trúc mệnh đề quan hệ. Danh từ bỏ đứng trước rất cần phải bổ tức là danh tự chỉ fan (people), nên bọn họ sử dụng đại từ quan hệ tình dục "who" vào trường hòa hợp trên.


Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer to lớn each of the questions from 36 to 42.


There are many African tribes but, for many people, the Masai are the most well-known. They are famous for their bright red clothing và their ceremonies with lots of music và dancing. Probably, one of the most colorful ceremonies is the festival of "Eunoto," when the teenage boys of the Masai become men.

Eunoto lasts for many days & Masai people travel across the region to lớn get to a special place near the border between Kenya và Tanzania. The teenage boys who travel with them are called "warriors." This is a traditional name from the past when young men fought with other tribes.

At the beginning of the ceremony, the teenagers paint their bodies while their mothers start khổng lồ build a place called the "Osingira," a sacred room in the middle of the celebrations. Later, the senior elders from different tribes will sit inside this place and, at different times, the boys go inside khổng lồ meet them. Later in the day, the boys run around the Osingira, going faster và faster each time.

The teenagers also have to alter their appearance at Eunoto. Masai boys' hair is very long before the ritual but they have to cut it off. In Masai culture, hair is an important symbol. For example, when a baby grows into an infant, the mother cuts the child's hair & gives the child a name. At a Masai wedding, the hair of the bride is also cut off as she becomes a woman. & so, at Eunoto, the teenage boy's mother cuts his hair off at sunrise.

On the final day, the teenagers meet the senior elders one more time. They get this advice: "Now you are men, use your heads and knowledge." Then, people start to travel back to their homes & lands. The teenagers are no longer warriors. They are adult men và now they will get married and have children. Later in life, they will be the leaders of their communities.

(Adapted from "Life" by John Hughes, Helen Stephenson và Paul Dummett)


The ceremony that marks the beginning of Masai boys" adulthoodThe importance of Eunoto in African people"s livesThe journey by Masai teenage boys to the festival of EunotoThe reasons for the Masai"s popularity over other African tribes

Theo dữ liệu trong những đoạn đầu tiên, ta thấy lộ diện nhiều câu thể hiện một lễ hội có tên "Eunoto" (cuối đoạn 1 cùng đầu đoạn 2). Vày vậy, bạn cũng có thể chọn câu trả lời A (Nghi lễ lưu lại giai đoạn trưởng thành của đều chàng trai Masai)


fightersdancerstravellersmusicians

Trong giờ đồng hồ Anh, warrior = fighter: chiến binh, binh lính. Bởi vì vậy chúng ta có thể chọn lời giải A: fighters.


the boysdifferent tribesthe senior elderstheir mothers

Trong câu trên, ta thấy trước kia có mở ra “the senior elders from different tribes” (những bạn lớn thâm nám niên từ các bộ lạc khác nhau) cần từ “them” tại đây thay cho những người đó.


Masai teenagersMasai menthe Masai senior eldersthe Masai teenage boys" mothers

Dựa theo dữ liệu ở đầu đoạn 3, “At the beginning of the ceremony, the teenagers paint their bodies while their mothers start lớn build a place called the "Osingira". Bởi vì vậy, đáp án chính xác là D: the Masai teenage boys" mothers


changedifferdistinguishmaintain

Trong câu trả lời thấy gồm hai câu gồm nghĩa gần giống nhau là “differ” cùng “change”. Tuy vậy “differ” lại là một trong động từ mang nghĩa là khác. Bởi đó, đáp án là “change”.


Painting their bodiesReceiving new namesChanging their clothes Fighting with other tribes

Dựa theo dữ liệu ở đầu đoạn 3: “At the beginning of the ceremony, the teenagers paint their bodies” tất cả một lưu ý với đáp án C: “Changing their clothes” (thay quần áo) tuy nhiên trong bài xích ta bao gồm thấy nói đến: “The teenagers also have khổng lồ alter their appearance at Eunoto” (Các thanh thiếu niên cũng phải chuyển đổi diện mạo của họ tại Eunoto), tức là chuyển đổi về ngoại hình, như “hair” trong bài là một ví dụ, đó không ám chỉ việc thay trang phục.


The Masai teenage boys are given advice from senior elders before attending Eunoto.The Masai teenage boys will become adults & get married after attending Eunoto.Eunoto lasts for a day across the region between Kenya và Tanzania.Eunoto is the ceremony for both Masai teenage boys và girls.

Dẫn chứng ở phần cuối cùng, sau khi nghi lễ kết thúc: “The teenagers are no longer warriors. They are adult men & now they will get married and have children”


Read the following passage và mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to each of the questions from 43 lớn 50.


In this modern world where closed-circuit television (CCTV) cameras are everywhere and smartphones in every pocket, the routine filming of everyday life is becoming pervasive. A number of countries are rolling out body cams for police officers; other public-facing agencies such as schools, councils và hospitals are also experimenting with cameras for their employees. Private citizens are getting in on the act too: cyclists increasingly wear headcams as a deterrent lớn aggressive drivers. As camera giải pháp công nghệ gets smaller và cheaper, it isn't hard to envisage a future where we're all filming everything all the time, in every direction.

Would that be a good thing? There are some obvious potential upsides. If people know they are on camera, especially when at work or using public services, they are surely less likely lớn misbehave. The available evidence suggests that it discourages behaviours such as vandalism. Another upside is that it would be harder to lớn get away with crimes or lớn evade blame for accidents.

But a world on camera could have subtle negative effects. The deluge of data we pour into the hands of Google, Facebook & others has already proved a mixed blessing. Those companies would no doubt be willing khổng lồ upload and curate our body-cam data for free, but at what cost to privacy and freedom of choice?

Body-cam data could also create a legal minefield. Disputes over the veracity và interpretation of police footage have already surfaced. Eventually, events not caught on camera could be treated as if they didn't happen. Alternatively, footage could be faked or doctored lớn dodge blame or incriminate others.

Of course, there's always the argument that if you're not doing anything wrong, you have nothing to lớn fear. But most people have done something embarrassing, or even illegal, that they regret & would prefer they hadn't been caught on film. People already censor their social truyền thông media feeds – or avoid doing anything incriminating in public – for fear of damaging their reputation. Would ubiquitous body cams have a further chilling effect on our freedom?

The always-on-camera world could even threaten some of the attributes that make us human. We are natural gossips & backbiters, & while those might not be desirable behaviours, they oil the wheels of our social interactions. Once people assume they are being filmed, they are likely to lớn clam up.

The argument in relation to lớn body-cam ownership is a bit like that for guns: once you go past a critical threshold, almost everyone will feel they need one as an insurance policy. We are nowhere near that point yet – but we should think hard about whether we really want to lớn say "lights, body cam, action."

(Adapted from https://www.newscientist.com)


Data overload experienced by social network usersLegal disputes fuelled by body-cam dataThe ubiquity of cameras and ensuing problemsThe current public obsession with modern technology

Dựa theo dữ liệu tích lũy trong quá trình đọc và vấn đáp những câu hỏi, bạn cũng có thể hiểu nội dung chủ yếu của đoạn văn là lời giải C.


embracefantasiserejectvisualise

Ở đây lộ diện hai từ gần nghĩa là “fantasise” (tưởng tượng) và “visualize” (hình dung). Trong ngữ cảnh này, ta hãy lựa chọn “visualize” bởi nó chỉ hành động mường tượng, hình dung trước mắt việc gì đó xảy ra.


Question 45: As mentioned in paragraph 2, misbehaviour can be discouraged if potential offenders ______.


know that they may be subjected to criticismrealise that they may be publicly punishedare aware of being filmed at the timeare employed in the public sector

Từ “offenders” trong thắc mắc nghĩa là bạn phạm tội vật chứng “If people know they are on camera, especially when at work or using public services, they are surely less likely to lớn misbehave.” , lựa chọn C


something that is neither good nor badsomething that has both advantages and disadvantagessomething that produces unexpected resultssomething either negative or positive in nature

Đây là cụm từ có nghĩa cố kỉnh định: “something that has both advantages & disadvantages” (điều mà tất cả cả tiện ích lẫn tác hại)


Body-cam ownership could eventually give rise to information overload, which, in turn, raises public concern.Companies like Facebook may have their own intentions behind their willingness lớn take care of their users" body-cam data.Google & similar enterprises tend khổng lồ refrain from harvesting their customers" data for illicit purposes. Social networks provide their users with greater freedom of choice while depriving them of their privacy và anonymity.

Dịch đoạn 3: nhưng lại một thế giới trên máy ảnh có thể có những tác động ảnh hưởng tiêu cực nhạy cảm. Sự dồn dập dữ liệu mà shop chúng tôi đổ vào Google, Facebook và hầu hết nơi khác, đã chứng tỏ tính nhị mặt của chính nó (vừa bổ ích vừa có hại). Những công ty này chắc chắn rằng sẽ chuẩn bị tải lên và làm chủ dữ liệu body-cam của chúng ta miễn phí, nhưng mẫu giá cho sự riêng tư và thoải mái lựa chọn thì sao? nhờ vào nội dung và thắc mắc gợi mở, ta chọn đáp án C: những công ty như Facebook sẽ có được những ý muốn riêng của họ khi sẵn


could provoke legal disputes among truyền thông media companiesshould be kept open to interpretationcould be manipulated khổng lồ charge innocent peoplemay go unnoticed or be ignored completely

Dẫn chứng: “Eventually, events not caught on camera could be treated as if they didn"t happen.” (Cuối cùng, những sự việc không trở nên bắt bên trên máy hình ảnh có thể được coi như là không xảy ra.) “unrecorded events” là những vụ việc không được quay lại” Đáp án D: rất có thể hoàn toàn ko được đê ý và bị lờ đi


Because they disapprove of uncensored social truyền thông feeds.Because they wish khổng lồ protect their image.Because they want khổng lồ avoid being recognised in public.Because they regret doing something illegal.

Dẫn chứng: “But most people have done something embarrassing, or even illegal, that they regret & would prefer they hadn"t been caught on film” (Nhưng hầu như mọi tín đồ đã có tác dụng điều nào đấy đáng xấu hổ, hoặc thậm chí còn bất hòa hợp pháp, điều mà họ rất tiếc và mong họ không xẩy ra bắt trong phim.) Đáp án B: vì người ta có nhu cầu tránh bị nhấn diện làm việc nơi nơi công cộng (nếu bị cam quay trở về thì sẽ ảnh hưởng nhận diện)


desirable behaviourspeoplesocial interactionswheels

“Once people assume they are being filmed, they are likely khổng lồ clam up.” (Một khi phần nhiều người nhận định rằng họ sẽ quay phim, họ có chức năng im thin thít (tức là sẽ không nói hay có tác dụng điều mà họ đang mong muốn lúc đó nữa) Ở phía trên “they” cố gắng cho “people” đứng ngay trước đó.