Điểm Chuẩn Đại Học Đồng Nai

Năm 2021, trường Đại học tập Đồng Nai tuyển chọn sinh cùng với 1085 chỉ tiêu. Ngưỡng đảm bảo chất lượng nguồn vào của trường dựa trên tác dụng thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2021 xấp xỉ từ 15 cho 19 điểm.

Điểm chuẩn chỉnh của trường Đại học Đồng Nai năm 2021 đã được công bố, xem chi tiết dưới đây:


Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học đồng nai

Điểm chuẩn chỉnh Đại học Đồng Nai năm 2021

Tra cứu giúp điểm chuẩn Đại học Đồng Nai năm 2021 đúng mực nhất ngay sau khoản thời gian trường ra mắt kết quả!


Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại học tập Đồng Nai năm 2021

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên trường hợp có


Xem thêm:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ thích hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M01; M09 19 NK1 x 2
2 7140202 Giáo dục đái học A00; C00; D01; A01 20
3 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01 21.5
4 7140211 Sư phạm thứ lý A00; A01; A02; C01 19
5 7140212 Sư phạm Hoá học A00; B00; D07 21
6 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D14; D01 21
7 7140218 Sư phạm định kỳ sử C00; C03; C19; D14 19
8 7140231 Sư phạm giờ Anh D01; A01 22.5 Anh văn x 2
9 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; A01 22 Anh văn x 2
10 7340101 Quản trị khiếp doanh A00; A01; D01 20.5
học sinh lưu ý, để gia công hồ sơ đúng chuẩn thí sinh xem mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2021 tại trên đây
STT Mã ngành Tên ngành Tổ thích hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140202 Giáo dục tè học A00; C00; D01; A01 26
2 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01 26
3 7140211 Sư phạm đồ dùng lý A00; A01; A02; C01 21
4 7140212 Sư phạm Hoá học A00; B00; D07 21
5 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D14; D01 24.5
6 7140218 Sư phạm lịch sử C00; C03; C19; D14 21
7 7140231 Sư phạm giờ Anh D01; A01 26.5
8 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; A01 25.5
9 7340101 Quản trị ghê doanh A00; A01; D01 25.5
học sinh lưu ý, để triển khai hồ sơ chính xác thí sinh coi mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại trên đây
*
*
*
*
*
*
*
*