Diện tích hình hộp chữ nhật

Công thức tính diện tích s xung quanh, diện tích s toàn phần và thể tích hình hộp chữ nhật là những kỹ năng và kiến thức đã được học từ thời trung học. Đây là đa số kiến thức đặc biệt quan trọng áp dụng được trong thực tiễn đời sống như tính diện tích chiếc hộp, mẫu thùng xốp nhằm đựng đồ,… nội dung bài viết này sẽ ra mắt đầy đủ cho bạn các bí quyết tính diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật.

Bạn đang xem: Diện tích hình hộp chữ nhật


1. Hình vỏ hộp chữ nhật là gì?

Hình hộp chữ nhật là hình không khí có 6 mặt phần đa là hồ hết hình chữ nhật. Hình vỏ hộp chữ nhật có 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh. Nhì mặt đối diện nhau được xem là hai dưới mặt đáy của hình hộp chữ nhật, những mặt sót lại gọi là mặt bên.


*

2. Phương pháp tính diện tích hình vỏ hộp chữ nhật

– phương pháp tính diện tích xung quanh

Diện tích bao phủ hình vỏ hộp chữ nhật bằng tổng diện tích s 4 mặt bên của hình (trừ 2 phương diện đáy).

Công thức: diện tích s xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật được bằng tích của chu vi mặt dưới và chiều cao.

Sxq = 2h.(a +b).

Trong đó:

Sxq: diện tích xung xung quanh hình hộp chữ nhật.

+ h: độ cao hình vỏ hộp chữ nhật.

a: Chiều lâu năm hình hộp chữ nhật.


b: Chiều rộng lớn hình hộp chữ nhật.

*

Ví dụ: Tính diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật, biết chiều dài đôi mươi m, chiều rộng 7 m, độ cao 10 m.

Giải:

Diện tích bao phủ của hình vỏ hộp chữ nhật là:

Sxq = 2h.(a+b) = 2 x 10 x (20+7) = 540 m2.

*

– cách làm tính diện tích s toàn phần

Công thức: diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật bởi tổng diện tích s xung xung quanh hình hộp chữ nhật với 2 phương diện còn lại.

Stp = Sxq + 2.a.b = 2h.(a + b) + 2.a.b

Trong đó:

Stp: diện tích s toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật.

Sxq: diện tích xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật.

h: chiều cao hình vỏ hộp chữ nhật.

+ a: Chiều dài hình vỏ hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng hình vỏ hộp chữ nhật.

Xem thêm: Văn Mẫu Lớp 6: Soạn Bài Lợn Cưới Áo Mới, Văn Mẫu Lớp 6: Soạn Bài Lợn Cưới, Áo Mới

*

Ví dụ: một chiếc thùng hình chữ nhật có độ cao là 3 cm, chiều dài là 5,4 cm, chiều rộng lớn là 2 cm. Tính diện tích s toàn phần của mẫu thùng đó?

Giải:

Diện tích toàn phần của thùng hình chữ nhật là:

Stp = Sxq + 2.a.b = 2h.(a + b) + 2ab = 2 x 3 x (5,4 +2) + 2 + 5,4 x 2 = 66 cm2.

*

3. Cách làm tính thể tích hình hộp chữ nhật

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là lượng không gian mà hình chiếm.

Công thức: Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật: được tính bằng tích của diện tích s đáy và chiều cao.

V = a x b x c

Trong đó:

+ V: Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật.

a: Chiều nhiều năm hình hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng hình vỏ hộp chữ nhật.

c: chiều cao hình hộp chữ nhật.

*

Ví dụ: Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật có chiều dài 9 cm, chiều rộng 5 centimet và chiều cao 6 cm.

Thể tích hình hộp chữ nhật là:

V = a x b x c = 9 x 5 x 6 = 270 cm3


*

Để hiểu rõ hơn về thể tích hình hộp chữ nhật, mời bạn xem thêm bài viết Công thức tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật tất cả ví dụ đầy đủ, chi tiết.

4. Phương pháp tính đường chéo cánh hình hộp chữ nhật

Đường chéo của hình vỏ hộp chữ nhật tất cả độ dài bởi nhau.

*

Trong đó:

D: đường chéo hình vỏ hộp chữ nhật.

a: Chiều lâu năm hình vỏ hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng hình hộp chữ nhật.

h: chiều cao hình vỏ hộp chữ nhật.

Ví dụ: Tính đường chéo cánh hình hộp chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 10cm, chiều rộng lớn 6cm và chiều cao 15cm.

*


Hy vọng rằng với những công thức tính diện tích xung quanh, diện tích s toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật. Cảm ơn chúng ta đã theo dõi.

Từ khóa tìm kiếm kiếm:

diện tích bao quanh hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích xung quanh hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích s toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậtdiện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậtcách tính diện tích s toàn phần hình hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtmuốn tính diện tích s xung xung quanh hình hộp chữ nhậttính diện tích s hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtcách tính diện tích xung quanhcông thức tính diện tích s xung xung quanh của hình hộp chữ nhậtcách tính diện tích s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích s hình hôp chữ nhậtcách tính diện tích s xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích s hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích s toàn phầncông thức tính diện tích s toàn phần hình hộp chữ nhậttính diện tích xung quanhcông thức diện tích s xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhậtdiện tích toàn phần hình chữ nhậttính diện tích s toàn phầndiện tích bao bọc của hình vỏ hộp chữ nhậtdiện tích toàn phần của hình hộp chữ nhậts toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậtcách tính diện tích toàn phầnmuốn tính diện tích s toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích s xung quanh của hình hộp chữ nhậtdiện tích bao bọc hình hộpcông thức diện tích toàn phần hình hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích xung quanh và mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích toàn phần hình chữ nhậtdiện tích xung quanh diện tích s toàn phầndiện tích bao quanh của hình chữ nhậtcách tính diện tích hình vỏ hộp chữ nhậtcách tính diện tích s xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhậtdiện tích toàn phần hình hộpmuốn tính diện tích s hình hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích s xung xung quanh hình chữ nhậtdiện tích bao phủ là gìmuốn tính diện tích xung xung quanh của hình hộp chữ nhậttính diện tích s xung quanh hình chữ nhậtdiện tích toàn phần của hình chữ nhậtdien tich toan phan hinh hop chu nhatcông thức tính diện tích s xung quanh hình hộphình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính dt xung quanh hình vỏ hộp chữ nhậtcách tính s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích xung quanhdiện tích xung quanh diện tích s toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật