Đổi số thành chữ trong excel

Cách biến hóa số thành chữ trong Excel – Bài viết bên dưới đây, hướng dẫn cho chúng ta kế toán cách biến đổi số thành chữ vào Excel một cách dễ dàng và đơn giản và dễ dàng.

Bạn đang xem: Đổi số thành chữ trong excel


*

(Hình ảnh: Cách chuyển đổi số thành chữ trong Excel)


** biến hóa số thành chữ VNĐ trong Excel bởi vnTools:

– Các bạn Download Tools đổi số thành chữ.

– Bạn yêu cầu thêm vnTools vào Excel. Bên trên thanh công cụ, bạn chọn File => Option.

*

– Trong Option, chúng ta chọn tới Add-ins => Go

*

– Tiếp theo, chúng ta chọn Brown rồi tìm đến thư mục đã mua đặt vnTools (thông thường đang trong ổ C/Program File, lựa chọn file Ufunctions để thêm vnTools vào Excel.

*

– sau thời điểm đã thêm được vnTools, bạn chọn tab vnTools để thao tác đổi số thành chữ. vnTools mở ra ở dạng thanh công cụ, gồm hộp thoại làm việc tương từ như những hàm của Excel – vào đó chúng ta có thể chọn ô chứa chuỗi kết quả, ô chứa số phải chuyển đổi,…

– Chú ý: Trường hợp bạn muốn chuyển thay đổi số thành chữ theo giờ đồng hồ anh, chúng ta thực hiện tương tự như như biến hóa thành chữ theo giờ Việt tuy vậy thay bởi chọn vnTools -> Đổi số thành chữ (VN) thì các bạn chọn vnTools -> Đổi số thành chữ (EN).

*

– Bạn click vào V Đổi số thành chữ (VN) để tùy chỉnh bảng mã . 

+ V Đổi số thành chữ (VN) là thay đổi số thành chữ tiếng Việt

+ E Đổi số thành chữ (EN) là thay đổi số thành chữ giờ anh

– kết cấu hàm thực thi đổi:

=VND(số nên đổi, true): đổi số thành chữ có hiện tự “đồng” phía đằng sau cùng.

Xem thêm: Cách Chỉnh Sửa File Pdf Foxit Reader, Hướng, Foxit Pdf Editor

=VND(số phải đổi): chỉ đổi số thành chữ

=USD(số buộc phải đổi, true): đổi số thành chữ theo tiếng anh bao gồm từ “Dollar”.

=USD(số nên đổi): đổi số thành chữ theo giờ anh.

** đổi khác số thành chữ VNĐ bằng MARCO:

– Vào Menu Tools => Macro => Visual Basic Editor. 

Bạn đã xem: bí quyết chuyển đổi số thành chữ vào Excel

– Chọn Insert => Module. Rồi gõ nội dung hàm vào.

– sau khi gõ chấm dứt chọn Close & Return bảng tính. Vào bảng tính ta rất có thể dùng hàm này như các hàm không giống của Excel. 

* Bạn Add In hàm này vào thư mục XLSTAR trong con đường dẫn Program File => MicroSoft Office => OFFICE11 => XLSTAR (Có thể ghi File gồm Macro vừa viết thành tệp tin *.XLA trong thư mục nói trên) trường hợp muốn toàn bộ mọi tệp tin trong Excel đều áp dụng được hàm này.

** Dưới đây là nội dung hàm đổi số thành chữ VNĐ:

” Function Doi3so(Sso As Integer) As String Dim Tam As String Dim xx As Integer Dim hgtram As Integer Dim hgchuc As Integer Dim hgdonvi As Integer Dim Chu(15) 

Tam = “” Chu(1) = “một ” Chu(2) = “hai ” Chu(3) = “ba ” Chu(4) = “bốn ” Chu(5) = “năm ” Chu(6) = “sáu ” Chu(7) = “bảy ” Chu(8) = “tám ” Chu(9) = “chín ” 

hgtram = Int(Sso / 100) xx = Sso mod 100 hgchuc = Int(xx / 10) hgdonvi = xx mod 10 If hgtram > 0 Then Tam = Chu(hgtram) + “trăm ” end If If hgchuc = 1 Then Tam = Tam + “mười ” Else If hgchuc > 1 Then Tam = Tam + Chu(hgchuc) + “mươi ” over If If (hgchuc = 0) và (hgdonvi > 0) và (hgtram > 0) Then Tam = Tam + “lẻ ” over If over If If hgdonvi > 0 Then If (hgchuc > 0) & (hgdonvi = 5) Then Tam = Tam + “lăm ” Else If (hgchuc > 1) and (hgdonvi = 1) Then Tam = Tam + “mốt ” Else Tam = Tam + Chu(hgdonvi) end If over If kết thúc If Doi3so = Tam over Function 

Function DOI12SO(Chuoi12$) As String Dim XXX As String Dim KQ As String Dim i As Integer Dim Stien As Integer Dim LOP(6) As String Dim MSO(5) As Integer 

LOP(4) = “” LOP(1) = “tỉ ” LOP(2) = “triệu ” LOP(3) = “ngàn ” vày While Len(Chuoi12$)

MSO(1) = 0 XXX = Left$(Chuoi12$, 3) MSO(2) = Val(Trim(XXX)) XXX = Mid$(Chuoi12$, 4, 3) MSO(3) = Val(Trim(XXX)) XXX = Mid$(Chuoi12$, 7, 3) MSO(4) = Val(Trim(XXX)) XXX = Right$(Chuoi12$, 3) MSO(5) = Val(Trim(XXX)) KQ = “” For i = 1 to lớn 4 Stien = MSO(i + 1) If Stien > 0 Then KQ = KQ + Doi3so(Stien) + LOP(i) end If Next i KQ = UCase(Left(KQ, 1)) + Mid(KQ, 2) + “đồng chẵn” DOI12SO = “(Bằng chữ: ” + KQ + “)” kết thúc Function Function DSTC(Sotien$) As String DSTC = DOI12SO(Sotien$) end Function “

– Chú ý: yêu cầu gõ các chữ giờ Việt bao gồm dấu lại mặc dù khi gõ trong Visual Editor thì nó không hiện tại chữ Việt. Để chắc ăn uống thì bạn chỉ dùng Font chữ 1 byte. Vào bảng tính. Ta viết hàm theo cú pháp =DSTC() hay =DSTC() rồi Enter

** đổi khác số thành chữ VNĐ bằng bí quyết sử dụng ứng dụng AccHelper:

– Tải ứng dụng đổi số thành chữ AccHelper về máy. 

– sau khoản thời gian tải về, chúng ta giải nén ra bằng cách: bấm chuột phải vào file vừa sở hữu về -> chọn Extract Here

*

– Cách dịch số thành chữ trong Excel 2003:

+ các bạn mở tệp tin Excel ngẫu nhiên => Vào Tools => Add-ins

*

+ hộp thoại Add-ins xuất hiện => chọn Browse… => Chọn băng thông tới ứng dụng mà về lắp thêm tính của người tiêu dùng => chọn File gồm tên AccHelperEx

*

+ Sau lúc chọn ngừng thì bấm nút OK trên vỏ hộp thoại.

*

– Phần mượt Excel 2010, Excel 2013:

+ Mở tệp tin Excel bất kì, sau đó chọn File => Options => Excel Options => Add-ins => Go

*

*

+ Trên vỏ hộp thoại Add-ins => Browse rồi chọn AccHelperEx => OK

*

*

– Chuyển đổi số thành chữ VNĐ trong Excel

+ Di chuyển chuột cho vị trí đề xuất chuyển và gõ cú pháp: =VND(ô hy vọng chuyển số thành chữ) => Enter.

+ Nếu áp dụng font Vntimes, sử dụng câu lệnh như sau: =VND(số ô mong chuyển,1)

+ Nếu sử dụng font VNI, áp dụng câu lệnh như sau: =VND(số ô muốn chuyển,2)

+ Trường hợp bao gồm số lẻ, áp dụng câu lệnh như sau =VND(ô mong chuyển,”đồng”,”ảo”,3)

** Tải ứng dụng chuyển thay đổi số thành chữ trong Excel:

Bài viết: Cách chuyển đổi số thành chữ vào Excel

*

Tags tự khóa: chuyển số thành chữ vào excel 2016 – đổi số thành chữ trong word – cách đọc số tiền bằng chữ – lập công thức số tiền bằng chữ vào excel – hàm vnd trong excel 2010 – acchelper excel 2007 – vntools 1.2.0 for office 2010 – code chuyển số thành chữ trong excel