GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 5 HAY NHẤT

*

Bạn đang xem: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Hay Nhất

Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán lớp 5

Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán tương quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích


• Ôn tập: quan niệm phân số • Ôn tập: tính chất cơ bản của phân số • Ôn tập: so sánh hai phân số • Ôn tập: so sánh hai phân số (tiếp theo) • Phân số thập phân • luyện tập trang 9 • Ôn tập: Phép cùng và phép trừ hai phân số • Ôn tập: Phép nhân với phép chia hai phân số • lếu láo số • lếu số (tiếp theo) • rèn luyện trang 14 • rèn luyện chung trang 15 phần 1 • luyện tập chung trang 15 phần 2 • rèn luyện chung trang 16 • Ôn tập về giải toán • Ôn tập và bổ sung cập nhật về giải toán • luyện tập trang 19 • Ôn tập và bổ sung cập nhật về giải toán (tiếp theo) • rèn luyện trang 21 • luyện tập chung trang 22 • Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ lâu năm • Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo cân nặng • rèn luyện trang 24 • Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông • Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích s • luyện tập trang 28 • Héc-ta • luyện tập trang 30 • luyện tập chung trang 31 phần 1 • luyện tập chung trang 31 phần 2 • luyện tập chung trang 32

Chương 2: Số thập phân. Những phép tính với số thập phân


• tư tưởng số thập phân • quan niệm số thập phân (tiếp theo) • mặt hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân • rèn luyện trang 38 • Số thập phân đều nhau • so sánh hai số thập phân • rèn luyện trang 43 • rèn luyện chung trang 43 • Viết những số đo độ nhiều năm dưới dạng số thập phân • luyện tập trang 45 • Viết các số đo trọng lượng dưới dạng số thập phân • Viết các số đo diện tích s dưới dạng số thập phân • rèn luyện chung trang 47 • rèn luyện chung trang 48 phần 1 • rèn luyện chung trang 48 phần 2
II - các phép tính cùng với số thập phân
• 1. Phép cùng • 2. Phép trừ • 3. Phép nhân • 4. Phép chia

Chương 3: Hình học


• Hình tam giác • diện tích hình tam giác • luyện tập trang 88 • rèn luyện chung trang 89 - Phần 1 • rèn luyện chung trang 89 - Phần 2 • Hình thang • diện tích hình thang • rèn luyện trang 94 • rèn luyện chung trang 95 • Hình tròn. Đường tròn • Chu vi hình tròn trụ • rèn luyện trang 99 • Diện tích hình tròn trụ • luyện tập trang 100 • luyện tập chung trang 100 • giới thiệu biểu đồ vật hình quạt • rèn luyện về tính diện tích • rèn luyện về tính diện tích s (tiếp theo) • luyện tập chung trang 106 • Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương • diện tích s xung quanh và mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật • luyện tập trang 110 • diện tích s xung quanh và mặc tích toàn phần của hình lập phương • luyện tập trang 112 • rèn luyện chung trang 113 • Thể tích của một hình • Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối • Mét khối • luyện tập trang 119 • Thể tích hình hộp chữ nhật • Thể tích hình lập phương • luyện tập chung trang 123 • rèn luyện chung trang 124 • reviews hình trụ. Trình làng hình cầu • rèn luyện chung trang 127 • luyện tập chung trang 128

Chương 4: Số đo thời gian. Toán hoạt động đều


Xem thêm: Cách Kiểm Tra Phần Cứng Máy Tính Pc & Laptop: Cpu, Cách Kiểm Tra Phần Cứng Máy Tính Đơn Giản

• Bảng đơn vị đo thời hạn • cộng số đo thời hạn • Trừ số đo thời hạn • rèn luyện trang 134 • Nhân số đo thời hạn với một trong những • phân chia số đo thời hạn cho một số • luyện tập trang 137 • rèn luyện chung trang 137
• gia tốc • luyện tập trang 139 • Quãng đường • luyện tập trang 141 • thời hạn • luyện tập trang 143 • rèn luyện chung trang 144 phần 1 • rèn luyện chung trang 144 phần 2 • rèn luyện chung trang 145
• Ôn tập về số thoải mái và tự nhiên • Ôn tập về phân số • Ôn tập về phân số (tiếp theo) • Ôn tập về số thập phân • Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) • Ôn tập về đo độ dài với đo cân nặng • Ôn tập về đo độ dài và đo trọng lượng (tiếp theo) • Ôn tập về đo diện tích s • Ôn tập về đo thể tích • Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo) • Ôn tập về đo thời gian
• Phép cùng • Phép trừ • luyện tập trang 160 • Phép nhân • luyện tập trang 162 • Phép phân chia • rèn luyện trang 164 • luyện tập trang 165 • Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian
• Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình • rèn luyện trang 167 • Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số trong những hình • luyện tập trang 169 • luyện tập chung trang 169
• một trong những dạng toán đang học • luyện tập trang 171 phần 1 • rèn luyện trang 171 phần 2 • rèn luyện trang 172 • Ôn tập về biểu trang bị • rèn luyện chung trang 175 • rèn luyện chung trang 176 phần 1 • luyện tập chung trang 176 phần 2 • luyện tập chung trang 177 • luyện tập chung trang 178 • luyện tập chung trang 179
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán lớp 5 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung cập nhật về phân số. Giải toán tương quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích s •Chương 2: Số thập phân. Các phép tính với số thập phân •Chương 3: Hình học tập •Chương 4: Số đo thời gian. Toán vận động đều •Chương 5: Ôn tập