Cách Dùng Hàm Giá Trị Tuyệt Đối Trong Excel

Excel mang lại hcdnn.com 365 Excel cho hcdnn.com 365 dành mang lại máy Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Bài viết này bộc lộ cú pháp cách làm và cách dùng hàm ABS trong hcdnn.com Excel.

Bạn đang xem: Cách Dùng Hàm Giá Trị Tuyệt Đối Trong Excel

Mô tả

Trả về giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của một số. Giá bán trị tuyệt đối hoàn hảo của một số là số đó không tồn tại dấu.

Xem thêm:

Cú pháp

ABS(number)

Cú pháp của hàm ABS có những đối số sau đây:

Number Bắt buộc. Số thực mà bạn có nhu cầu tìm giá trị tuyệt vời nhất của nó.

Ví dụ

Hãy coppy bảng sau đây và dán vào ô A1 vào Excel. Bạn cũng có thể phải chọn phần lớn ô chứa phương pháp và dìm F2, rồi nhấn Enter sẽ giúp đỡ cho công thức chuyển động được. Bạn cũng có thể muốn mở rộng cột nhằm trang tính của công ty dễ gọi hơn.

Dữ liệu

-4

Công thức

Mô tả

Kết quả

=ABS(2)

Giá trị tuyệt vời nhất của 2

2

=ABS(-2)

Giá trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của -2

2

=ABS(A2)

Giá trị hoàn hảo của -4

4

Trừ số

Nhân và chia số vào Excel

thống kê giám sát phần trăm


*
*
*

Bạn yêu cầu thêm trợ giúp?


Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá văn bản đào tạo
Sở hữu tính năng được cải thiện đầu tiên
Tham gia hcdnn.com dùng nội bộ
*

Gói đăng ký giúp tận dụng tối đa thời gian của bạn
Dùng thử một tháng miễn phí

Thông tin này có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng đến biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng đến biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!


×
Nội dung mới
hcdnn.com Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Nhà phát triển
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © hcdnn.com 2021