Tập huấn dạy học trực tuyến và qua truyền hình cho cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học


*

Phó người đứng đầu Sở GDĐT Lê Thị tx thanh xuân đến thăm, kiểm tra những lớp tập huấn


Tham dự đợt tập huấn tất cả 860 chuyên viên, CBQL với 3.467 GV được phân công dạy học lớp 1 năm học 2020-2021 đến từ những trường tiểu học, trường phổ thông tất cả cấp tè học và Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ em khuyết tật. Khóa tập huấn gồm gồm 10 môn: Toán, giờ Việt, Đạo đức, thoải mái và tự nhiên xã hội, vận động trải nghiệm, Mĩ thuật, Âm nhạc, Thể dục, Tin học, technology được chia làm 54 lớp, mỗi lớp hướng dẫn 03 ngày.

Bạn đang xem: Tập huấn dạy học trực tuyến và qua truyền hình cho cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học


*

TS. Hoàng phái mạnh Hải, Trưởng khoa giáo dục đào tạo Tiểu học, ngôi trường Đại học Sư phạm – Đại học tập Đà Nẵng hướng dẫn những học viên thực hành


Báo cáo viên khóa tập huấn này bao gồm 28 giáo viên của ngôi trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, đấy là đội ngũ báo cáo viên có rất nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, tham gia Chương trình cải cách và phát triển các trường Sư phạm nâng cao năng lực đội ngũ GV và CBQL cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông (ETEP) và Dự án cung cấp đổi mới chương trình, SGK giáo dục đào tạo phổ thông (GREP). Bên cạnh đó, còn có sự thâm nhập của 108 CBQL, GV cốt cán của các trường tiểu học trong toàn tỉnh đã ngừng khóa tập huấn CBQL, GV nòng cột năm 2019 do cỗ GDĐT tổ chức.


*

Các học tập viên trao đổi, đàm đạo tại lớp tập huấn


*

Các học viên thực hành các nội dung được tập huấn theo nhóm


*

Các học tập viên thực hành các nội dung được hướng dẫn theo nhóm


*

Các học tập viên trình bày kết quả trao đổi của nhóm


Khóa tập huấn này còn có các nội dung:

Đối với GV: hướng dẫn mày mò chương trình GDPT tổng thể, công tác môn học, phân tích kế hoạch bài học; xây đắp kế hoạch bài bác học; thảo luận tìm hiểu công tác tổng thể, công tác môn học, phân tích kế hoạch bài bác học; thi công kế hoạch bài học .

Xem thêm:

Đối cùng với CBQL: hướng dẫn tiến hành chương trình giáo dục phổ thông 2018; lí giải hiệu trưởng trong quản trị hoạt động dạy học, giáo dục đào tạo theo lịch trình GDPT 2018 làm việc trường tè học; tạo và thực hiện kế hoạch dạy học, giáo dục và đào tạo trường tiểu học theo yêu thương cầu cải tiến và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; chỉ đạo hoạt đụng tổ/ nhóm chuyên môn trong trường tè học; tạo ra kế hoạch từ học, tự bồi dưỡng và hỗ trợ đồng nghiệp về cai quản trị hoạt động dạy học, giáo dục ở trường đái học.

Trước đó, trong thời hạn nghỉ phòng kháng dịch Covid-19, để bảo vệ triển khai thực hiện hiệu quả việc dạy dỗ học SGK lớp 1, lịch trình GDPT 2018, Sở GDĐT sẽ hưởng dẫn lực lượng CBQL trường tiểu học, thầy giáo được phân công dạy dỗ lớp một năm học 2020-2021 tiến hành tự bồi dưỡng đợt 1 theo hiệ tượng trực tuyến.