2 BƯỚC QUY ĐỒNG MẪU SỐ LỚP 4 TRANG 116


- Lấy tử số cùng mẫu số của phân số vật dụng nhị nhân với chủng loại số của phân số trước tiên.b) Nếu mẫu số của phân số thứ nhì mà lại chia hết đến mẫu mã số của phân số trước tiên thì ta rất có thể quy đồng mẫu số hai phân số như sau:- Lấy chủng loại số tầm thường là chủng loại số của phân số sản phẩm hai.- Tìm vượt số phụ bằng cách mang mẫu mã số trang bị hai mang lại cho mẫu mã số thứ nhất.- Nhân cả tử số cùng mẫu mã số của phân số đầu tiên với thừa số prúc tương ứng.- Giữ ngulặng phân số đồ vật haiChú ý: ta thường rước chủng loại số tầm thường là số tự nhiên bé dại độc nhất vô nhị khác 0 với cùng chia không còn đến tất cả các chủng loại.>> Tmê mệt khảo bỏ ra tiết: Lý thuyết Quy đồng mẫu mã những phân số

các bài tập luyện Tân oán lớp 4: Quy đồng mẫu những phân số

Bài 1.

Bạn đang xem: 2 Bước Quy Đồng Mẫu Số Lớp 4 Trang 116

Quy đồng chủng loại số các phân số:Bài 2Quy đồng chủng loại số những phân số:
Bài 3: Quy đồng mẫu mã số những phân số sau:Bài 4: Quy đồng mẫu số những phân số sau:Bài 5: Quy đồng mẫu mã số những phân số sau:Bài 6Rút ít gọn gàng phân số rồi quy đồng mẫu mã số các phân số sau :Bài 7a) Viết những phân số lần lươt bằng 7/ 9 cùng 5/12 cùng có mẫu mã số bình thường là 36.b) Hãy viết 4 cùng 21 thành nhị phân số đều phải có chủng loại số là 7; là 14.c) Hãy viết 88 cùng 8 thành hai phân số đều phải có mẫu số là 11; là 22.Bài 8Tính (theo mẫu):

Đáp án Những bài tập quy đồng chủng loại các phân số

Bài 1d) Chọn 9 là mẫu số bình thường , ta có:e) Chọn 24 là mẫu mã số thông thường , ta có:g) Chọn 30 là mẫu số tầm thường ta có:Bài 2.b) Chọn mẫu mã số chung là 24 (vì chưng 24 phân tách không còn cho 3, 4, 8). Sau lúc quy đồng mẫu số ta được:c) Chọn mẫu số phổ biến là 30 (bởi vì 30 chia hết mang đến 5, 6, 30) .Sau Khi quy đồng mẫu số ta được:d) Chọn mẫu số phổ biến là 12 (bởi vì 12 phân chia hết đến 3, 4, 12) .Sau Khi quy đồng chủng loại số ta được: Bài 3
Bài 4Bài 5
Bài 6HD:a) Rút gọn gàng các phân số:Quy đồng mẫu mã số các phân sốb) Rút gọn những phân số:Quy đồng chủng loại số những phân sốhoặc rút ít gọn những phân số:c) Rút gọn gàng các phân số:Quy đồng mẫu mã số các phân sốBài 7Bài 8

Bài tập trường đoản cú luyện Quy đồng mẫu các phân số

Câu 1. Hãy quy đồng mẫu số 3 phân số sau cùng với chủng loại số chung là nhỏ dại nhất:
*
A.
*
B.
*
C.
*
D. Đáp án không giống.

Xem thêm:

Câu 2: Viết những phân tần số lượt bởi
*
*
gồm mẫu số chung là 24?A.
*
B. 
*
C.
*
Câu 3. Ba phân mốc giới hạn lượt bởi 3 phân số 2/15; 7/30; 1/45 là:A. 12/90; 21/90; 2/90B. 24/180; 37/180; 4/180C. 4/30; 7/30; 3/180Câu 4. Ba phân chu kỳ lượt bởi 3 phân số: 1/3; 2/5; 50% là:A. 11/30; 12/30; 15/30B. 10/30; 12/30; 15/30C. 5/30; 6/30; 7/30Câu 5. Hai phân mốc giới hạn lượt bởi hai phân số 3/7 và 1/2 tất cả chủng loại tầm thường bằng 42 là:A. 18/42; 14/42B. 9/42; 15/42C. 18/42; 21/42Câu 6.Người ta phân phối 3/7 số gạo gồm vào bao. Hỏi ví như số gạo trong bao được chia thành 126 phần thì số gạo sẽ cung cấp chiếm phần từng nào phần trong các đó?Câu 7. Tìm mẫu số chung:a) Bé tuyệt nhất có thể gồm của 2 phân số 11/56 với 3/28 là số tự nhiên nào?