Lỗi Creatprocess = 740, Thao Tác Được Yêu Cầu Yêu Cầu Độ Cao

cho minh hoi minh danh lenh route showroom trong win vista home no cu bao loi: the requested operation requires elevation"route -p địa chỉ cửa hàng 194.2.130.0 mask 255.255.255.0 192.168.8.1
*

cho minh hoi minh danh lenh route địa chỉ cửa hàng trong win vista home no cu bao loi: the requested operation requires elevation"route -p địa chỉ 194.2.130.0 mask 255.255.255.0 192.168.8.1
Bạn xem thử mẫu gateway "192.168.8.1 " trong lênh này còn có trùng với lớp mạng bên trên interface của PC không.

Bạn đang xem: Lỗi creatprocess = 740, thao tác được yêu cầu yêu cầu độ cao


hcdnn.com.org
Yahoo : phamminhtuan_hcdnn.com-----------------------------------------------------------------------------------------------
*

cho minh hoi minh danh lenh route add trong win vista trang chủ no cu bao loi: the requested operation requires elevation"route -p địa chỉ 194.2.130.0 mask 255.255.255.0 192.168.8.1
What to bởi with "The requested operation requires elevation" in Vista
Somehow you get the prompt The requested operation requires elevation sometimes when you try to execute some Windows network programs or run some network commands in command prompt, & you might wonder what is this và not too sure what to do next.This is actually part of the User account Control (UAC) feature of Windows Vista that controls the program execution as normal user, administrator or other user types with different access control. You will get this prompt because that program will need khổng lồ be run as administrator, so the quick way to lớn fix it is re-run by right clicking the program & select Run-as-Administrator
*
This alert message will come out sometimes even you run that program with administrator user id, this is because the Vista won’t tell you sometimes when that program needs lớn be run as administrator.If you don’t like this UAC feature, you can actually disable it, you can follow the following ways to lớn disable it. For a better security, next time only log on as normal user to vì routine works and use administrator access if you need to lớn run Windows operation or program with admin privilege.1) Go to lớn Start -> Control Panel
, then click on User Accounts và Family Safety.
*
2) After that click on User Accounts
.
*
3) Click Turn User account Control on or off
in User Accounts window.

Xem thêm: Chuyển File Dwg Sang Pdf Online, Dxf To Pdf (Online & Free)

Note: If you are using Control Panel in classic view mode, you can come khổng lồ this page by going to lớn Start ->Control Panel -> User Accounts. Turn User account Control On or Off
*
4) Uncheck Use User tài khoản Control (UAC) to help protect your computer
& click OK at last.Note: You need to lớn to restart the computer in order to disable the UAC feature successfully.http://www.home-network-help.com/images/us...control-uac.jpgUse User tài khoản Control UAC
Chúc các bạn vui vẻ.
Trần Mỹ Phúc

tranmyphuc
hotmail.comHãy địa chỉ cửa hàng nick để có thông tin đề thi tiên tiến nhất :tranmyphuc (Hỗ trợ về tối đa cho các bạn tự học)Cisco Certs : CCNP (Passed TSHOOT 1000/1000) Juniper Certs : JNCIP-ENT & JNCIP-SECINSTRUCTORS (No Fee) : CISCO (Professional) , JUNIPER (Professional) , Microsoft ... Ôn tập CCNA