Tuyển Tập Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh

... A. Advice B. Machine C. Chinese D. DecideWhich word has the main găng on the first syllable?4. A. Recent B. Suggest C. Apply D. DivideWhich word has the main bít tất tay on the third syllable?5. ... __________________. (friend)58. This engineer must be __________________paid. (high)59. There is a lot of __________________to rebuild this monument. (cooperate)60. This film gives me a good __________________. ... ___________. (friend) friendship58. This engineer must be _________paid. (high) highly59. There is a lot of _________to rebuild this monument. (cooperate) cooperation60. This film gives me a good ____________....

Bạn đang xem: Tuyển tập đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh


*

tuyển tập 70 đề thi thử đại học môn toán ( đáp án chi tiết) của những trường thpt trên cả nước ( tập 2)


... KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ nhị NĂM HỌC 2012 – 2013 ĐỀ THI MÔN: TOÁN thời hạn làm bài: 180 phút Câu 1: (2 điểm) cho hàm số 42 22  y x x thiết bị thị (C). 1. điều tra khảo sát sự thay đổi thi n ... Hạng chứa x8 tất cả thông số là 812495C . 0.25 B. Theo công tác Nâng cao. (T) bao gồm vai trung phong I(1; -1) và nửa đường kính R =2. AB bao gồm pt: 1 4 0.4 4x yx y      CD//AB phải CD gồm PT dạng: ... ⇒A(1; 4), C(-1; 2) 2. (1 điểm) Thi ết diện là đường tròn (C) tất cả chu vi là 8π đề xuất gồm nửa đường kính là r = 4 khoảng cách từ M tới mp(Oxy) là d = 3 Suy ra bán kính mặt mong tâm M là R = 2 2d...
*

... Then.16. Children are doing their homework now.A. Children's homework is done now.B. Children's homework is being done now.C. Children’s' homework are being done now.D. Children's ... Being done now.17. When did they built this house?A. When this house was built/ B. When is this house built?C. When did this house build? D. When was this house built?18. A person who teaches ... Its center. A. Thing B. Nothing C. Something D. EverythingIII. READING COMPREHENSIONA. Read the following passage carefully then choose the answer (A, B, C, or D) which you think is correctI...
*

... The end Đề Số 2ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPTMÔN THI : TIẾNG ANH Thời gian: 60 phútCâu 1: lựa chọn câu ( ứng cùng với A,B,C hoặc D ) thích hợp với câu sau: They haven’t cleaned the streets this week. ... Been known D. Knew 9. We wish you______. A. Good luck B. Congratulation Đề Số 1ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10MÔN TIẾNG ANH - thời gian 60 phútI.Choose the word whose underlined part is pronounced ... Entertainment.(1) A. The others B. Others C. Another D. Each other The kết thúc Đề Số 3ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 thpt MÔN THI: TIẾNG ANH thời gian 60 phútI. Choose the word or phrase (A, B, C or D) that...
*

... Did Bell dedicate the last years of his life?A. Acoustics science B. Aviation C. Adventure D. Architecture3. How many years did Bell dedicate to lớn aviation?A. 100 B. 50 C. 35 D. 254. What was ... Phone you later. (ASSIST)4. What led lớn the ____________________ of the telephone? (INVENT)5. This school doesn t have any ____________________. (EQUIP)’6. The news that Michael had inherited ... ____________________ dress of Vietnam. (TRADITION) “ ”8. He is a ____________________ driver. (CARE)9. This girl is the most ____________________ in her village. (BEAUTY)10. Pete ____________________...

Xem thêm: Cách Chế Biến Tinh Dầu Dừa Tại Nhà Để Dưỡng Da Dưỡng Tóc Hiệu Quả


*

... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNGĐẮK LẮK NĂM HỌC :2008-2009ĐỀ CHÍNH THỨCMÔN : TIẾNG ANH thời hạn làm bài xích :60 phút I) Complete the ... Enough)3. I _______________ (watch) this film three or four times before.(Complete the sentence, using the correct tense of the verb)4. Someone has brought this child up very badly. (Change into ... Flight .II) Rewrite the following sentences as directed (1.5 ms)1. The first thing was a letter. He gave me that thing. (Combine into one sentence, using that)2. You’re quite clever. You can...
... D4. The injured man was taken khổng lồ the hospital.A B C D5. In order for one lớn achieve the desired results in this experiment, it is necessary that he work as fastly as possible.A B C DC. ... Congress. This was his last contribution, for he died later that year. He is still fondly remembered by Americans as one of the creators of the United States. 1. What is a good description for this ... Eighteenth century, being born six years after it began, and dying ten years before it ended. In this time he saw the American colonies grow from tiny settlements into a nation, và he also contributed...
... Hỏi cùng với cánh làm nh chũm sau một số hữu hạn lần ta tất cả thể làm cho cho tất cả các đồng tiền đều bao gồm phương diện đỏ ngửa lên phía bên trên đợc hay không ? nguyên nhân ? Đề thi tuyển chọn sinh vào lớp 10 siêng Toán Tin năm ... - Đề thi vào 10 hệ trung học phổ thông chuyên năm 2001 Đại học kỹ thuật tự nhiênBài 1. A) mang đến f(x) = ax2 + bx + c gồm đặc điểm f(x) nhận quý giá nguyên khi x là số nguyên hỏi các hệ số a, b, c tất cả duy nhất thi t ... đờng tròn . Đề số 2 Câu 1 ( 2 điểm ) đến hàm số : y = 221x 1) Nêu tập xác minh , chi u biến chuyển thi n và vẽ trang bị thi của hàm số.2) Lập phơng trình đờng thẳng đi qua điểm ( 2 , -6 ) hệ số góc...
... Surprisingly31. We should _____ this road for better use.A. Wide B. Khổng lồ widen C. Width D. Widen930 ĐỀ và ĐÁP ÁN THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH (PHẦN I) 31. Is this film worth ?A. Khổng lồ see ... (50).41. A. Great B. Greater C. Greatest D. Greatly 42. A. At B. In C. On D. By 2030 ĐỀ và ĐÁP ÁN THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH (PHẦN I) A. Did/ went B. Doing/went C. Did/ was ... Evening star.4030 ĐỀ và ĐÁP ÁN THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH (PHẦN I) 18. The man went back lớn the town he was born.A. Which B. Where C. That D. Who19. This is the màu sắc TV...
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ chủ đề liệu new đăng cầm tắt văn bạn dạng trong lòng bà mẹ võ thuật với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết điểm lưu ý chung và vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài xích văn trường đoản cú sự lớp 10 giải bài tập đồ gia dụng lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài bác tập đồ dùng lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bỏng bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve bé trau bài bác ca ngắn đi trên bến bãi cát sự cải cách và phát triển của từ bỏ vựng tiếp theo ôn tập văn học tập trung đại việt nam lớp 11 bài xích tập phần trăm thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem gàn van lop 8